Menn under 30 år bør vurdere å velge vaksinen fra Pfizer, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding onsdag.

Det er risiko for myokarditt – det vil si betennelse i hjertemuskulaturen – som ligger bak.

– For å være trygg på å ha lavest risiko for å få denne bivirkningen, bør de velge Pfizer, utdyper FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm overfor NTB.

For de under 18 år kommer FHI med et enda tydeligere råd om ikke å bruke vaksinen fra Moderna.

Sjelden bivirkning

Myokarditt (hjertemuskelbetennelse) sees særlig hos gutter og unge menn og i hovedsak etter annen dose med såkalt mRNA-vaksine.

Bivirkningen er sjelden, og de fleste som har blitt rammet av den, har fått relativt milde symptomer, skriver FHI i en pressemelding.

Men oppdatert kunnskap tyder på at myokarditt forekommer oftere ved bruk av Modernas vaksine enn ved bruk av vaksinen fra Pfizer. Dette ser ut til å gjelde uavhengig av hvilken mRNA-vaksine som ble gitt som første dose, ifølge FHI. Moderna og Pfizer bygger begge på mRNA-teknologi.

Det er overvåkingsanalyser av meldte bivirkninger fra USA som har vist at myokarditt kan være hyppigere ved bruk av Modernas vaksine som andre dose enn vaksinen fra Pfizer.

Tallene har tidligere vært små og derfor usikre, men nye overvåkingsdata fra Ontario i Canada styrker at denne observasjonen er riktig. Det samme gjør foreløpige overvåkingsdata fra Norge, Sverige og andre land, ifølge FHI.

Myokarditt er også observert ved vaksinering med Pfizer, men i mindre grad.

Sverige går lenger

Mens FHI kun kommer med en anbefaling, har Folkhälsomyndigheten i Sverige av «forsiktighetsgrunner» bestemt seg for å pause bruken av Moderna for alle under 30 år.

På spørsmål om hvorfor Norge ikke går like langt som Sverige, svarer Bukholm slik:

– Vi vurderer dette fortløpende, men vi tenker at dette fremdeles er en sjelden bivirkning ved begge vaksinene. Det er litt forskjellig sikkerhetsprofil ved dem, og det er litt forskjellig effektprofil. Moderna er en svært effektiv vaksine for å forebygge smitte og alvorlig sykdom, mens risikoen for å få denne betennelsen i hjertemuskulaturen er noe høyere.

Bukholm understreker at det også er faktorer som trekker i motsatt retning. Vaksinen fra Moderna ser blant annet ut til å gi noe bedre beskyttelse mot deltavarianten enn vaksinen fra Pfizer.