Hodekutter fikk strengere straff

Foto: Bjørn Harry Skjønhaug (Scanpix)

Tre av mennene som skjendet fire lik i Skien tidligere i år, fikk torsdag skjerpet straff i Agder lagmannsrett.

27.11.03 18:21

Hovedmannen i likskjendingssaken ble i Agder lagmannsrett dømt til ett år og seks måneders ubetinget fengsel. Det er et halvt år lengre fengselstraff enn han ble idømt i tingretten.

To andre gjerningsmenn, som i tingretten fikk samfunnsstraff, ble dømt til ubetinget fengsel henholdsvis 10 og seks måneder. For den fjerde gjerningsmannen ble anken forkastet av lagmannsretten. Dommen på 75 timer samfunnstjeneste ble dermed opprettholdt.

De tre som fikk sine straffer skjerpet, vurderer å anke dommene fra lagmannsretten.

Avskrekkende
De tre som ble dømt i lagmannsretten må også betale 10.000 kroner i erstatning til Skien kommune.

Agder lagmannsrett har skjerpet dommen blant annet fordi retten mener at dommen også skal virke avskrekkende. "Slike handlinger kan imidlertid ha en smitteeffekt, særlig i visse spesielle miljøer" står det i dommen.

Lagmannsretten finner støtte i en dom i Høyesterett fra 1955 når den gir relativt streng ubetinget fengsel for de tre dømte.

Sterk reaksjon
Lokalsamfunnet i Skien reagerte sterkt da de medtiltalte i tingretten ble dømt til samfunnstjeneste for den groteske gjerningen på Nordre Gravlund i Skien 15. juni i år. Da brøt fire gutter seg inn i kjølerommet på gravkapellet og kuttet hodet av et lik.

Den 27 år gamle hovedtiltalte viste senere fram hodet på en fest. Også tre andre lik ble skjendet denne kvelden.

Alle de fire dømte går i dag til psykolog for å bearbeide traumene de har fått etter hendelsen.

Reagerte
Den hovedtiltalte ble i Skien tingrett dømt til to års fengsel, hvorav ett ble gjort betinget.

De tre andre ungdommene i alderen 18 til 22 år ble dømt til henholdsvis 420 timer, 90 timer og 75 timer samfunnstjeneste. Både ordfører i Skien og kirkevergen på Nordre Gravlund uttalte at samfunnstjeneste var en altfor mild straff for ugjerningen.

Også i Stortinget vakte dommen reaksjoner. Medlem av justiskomiteen, Knut Storberget (Ap), som er en forkjemper for samfunnsstraff, mente at denne typen straff ikke bør idømmes i denne typen saker.

Ville ha fengsel
Det var påtalemyndigheten enig i, og anket straffeutmålingen. Da saken kom opp i lagmannsretten krevde statsadvokat Paal Christian Aartun fengsel i henholdsvis ett år og to måneder, ni måneder, og seks måneder for de tre medtiltalte. For den 26 år gamle hovedtiltalte la han ned påstand om fengsel i to år og seks måneder.

Da saken nå ble behandlet i lagmannsretten sa forsvarer til 26-åringen, Bjørn Nærum, at det her var en fare for at straffen skulle bli strengere fordi saken har opprørt lokalsamfunnet.

Vurderer anke
Også den hovedtiltalte anket straffeutmålingen fra tingretten.

- Det kan ikke være slik at jo mer opprørt samfunnet er, jo strengere straff får en, sa Nærum ifølge NRK.

Nærum var ikke fornøyd med at lagmannsretten torsdag ga hans klient seks måneder mer i fengsel enn det tingretten gjorde.

- Vi synes den dommen han fikk i tingretten var streng. Der var det også et veldig sprik mellom legdommerne og fagdommeren. Nå ble det enda strengere dom, derfor kan det være grunnlag for å anke, sier Nærum til NTB.

Fram til ankefristen om to uker, vil advokaten gå nøye gjennom domspremissene sammen med sin klient. Også de andre tiltalte vurderer å anke dommene til Høyesterett.

Hvis de anker, tror Husaas at saken har gode muligheter for å slippe gjennom Høyesteretts kjæremålsutvalg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.