Høiby får ny sjanse

Foto: Ole Dag Kvamme (TV 2 Nettavisen)

KRISTIANSAND/OSLO (TV 2 Nettavisen): To dommere glemte å signere der de skulle. Det er en av årsakene til at voldsdømte Espen Høiby får en ny sjanse til å prøve saken sin for lagmannsretten.

14.01.04 10:27

Høyesteretts kjæremålsutvalg satte mandag til side Agder lagmannsretts kjennelse om ikke å behandle anken etter Espen Høibys voldsdom fra 1. september om igjen.

Dermed må lagmannsretten enda en gang vurdere om dommen fra tingretten skal behandles i lagmannsretten.

Formalfeil
- Så vidt jeg forstår mener Høyesterett at vi gjorde feil ved at tre dommere skulle skrevet under beslutningen vår, og ikke bare én. Dermed skal vi behandle anken om igjen, sier dommer Inge Hobæk i Agder lagmannsrett til TV 2 Nettavisen.

Høyesterett er enig i at forsvareren ikke fikk tilstrekkelig anledning til å uttale seg om saken før lagmannsretten avviste anken, og mener dette er en saksbehandlingsfeil.

Men det ser ut til at det er formalfeil i den nye behandlingen, etter at Elden anket, som fører til at lagmannsretten må behandle saken om igjen:

”Det er opplyst at omgjøringen er behandlet av tre dommere – hvilket er lovens normalordning. Men det er da ikke korrekt at beslutningen bare undertegnes av en av dem. Utvalget er etter dette blitt stående ved at den opprinnelige saksbehandlingsfeilen ikke kan anses reparert ved lagmannsrettens senere behandling. Lagmannsrettens beslutning 1. oktober 2003 må da oppheves" heter det i mandagens kjennelse.

60 dager
1. september dømte Kristiansand tingrett Espen Høiby til 60 dagers fengsel for å ha slått og sparket sin ekskjæreste på et 40-årslag i Søgne i fjor.

Dommen ble anket til lagmannsretten, men 1. oktober avviste lagmannsretten anken, fordi retten mente den ikke ville føre frem.

- Godt fornøyd
Høibys advokat John Christian Elden anket kjennelsen til lagmannsretten. Han mente retten hadde begått saksbehandlingsfeil, fordi han ikke hadde fikk kommentert påstander fra politiet.

Men Høyesterett legger ikke vekt på dette, men henviser altså til de manglende underskrifter.

- Høyesterett har nå opphevet lagmannsrettens beslutning. Det betyr at Høiby får en ny sjanse i lagmannsretten. Min klient er selvfølgelig godt fornøyd med denne avgjørelsen, sier Høibys advokat, John Christian Elden, til TV 2 Nettavisen.

Dato ikke satt
- Avgjørelsen betyr ikke at Høiby nå får saken opp i lagmannsretten. Det betyr derimot at den opprinnelige anken skal behandles på nytt i lagmannsretten, sier førstekonsulent Marit Rasmussen ved Agder lagmannsrett til TV 2 Nettavisen.

Det er ikke klart når Agder lagmannsrett kan foreta den nye ankebehandlingen.

(Forsidebildet viser Espen Høiby sammen med sine forsvarere John Christian Elden og Heidi Halvorsen)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.