Nye beregninger fra FHI viser at en omfordeling av vaksinedoser på 60 prosent innebærer at kommuner med lavt smittetrykk må gi fra seg betydelig mer enn 35 prosent av vaksinene.

For å unngå at kommuner må gi fra seg mer enn planlagt, er omfordelingen nedjustert til 45 prosent til de kommunene som skal få ekstra doser, kunngjorde helseminister Bent Høie (H) på regjeringens koronapressekonferanse onsdag ettermiddag.

I utgangspunktet hadde regjeringen sagt at de 24 østlandskommunene med høyt smittetrykk skulle få 60 prosent flere vaksinedoser.

FHI slår fast at tidsplanen for vaksinering i sommer ikke vil få noen betydelig endring, og at det vil ha god effekt.

– At grensen beholdes på om lag 35 prosent, reduserer risikoen for forsinkelser i kommunene. Antall vaksinedoser til Norge kommer til å øke mye i ukene som kommer. Vaksineringen i kommunene kommer ikke til å stoppe opp på grunn av omfordelingen, men den kommer til å gå fortere i de 24 kommunene som får ekstra doser, sier Høye.

Bakgrunnen for de nye tallene er at flere kommuner er tatt med i oversikten over kommuner som ikke får nedjustert antall doser. FHI har også sett på praktiske forhold rundt fordeling av vaksiner som ikke var tatt høyde for i de tidligere anslagene.