Gå til sidens hovedinnhold

Høy oljepris bidro til stort handelsoverskudd i 2. kvartal

Norge fikk i 2. kvartal et overskudd på 60 milliarder kroner på vare- og tjenestehandel med utlandet. Høye priser på råolje og naturgass bidro sterkt.

Eksportinntektene på råolje og naturgass er foreløpig beregnet til drøyt 144 milliarder kroner for kvartalet. Dette var omtrent som forrige kvartal, men over 84 milliarder mer enn i samme kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Økningen skyldtes i all hovedsak høyere priser på olje- og gasseksporten, mens de eksporterte volumene var om lag som før.

Total eksport endte på 350 milliarder kroner i 2. kvartal, noe som er 13 milliarder høyere enn foregående kvartal – og 111 milliarder mer enn samme kvartal i 2020.

I tillegg til veksten i olje- og gasseksporten bidro også raffinerte petroleumsprodukter, metaller og elektrisitet til høyere eksportinntekter.

Samlet import endte på om lag 289 milliarder kroner, opp nær 25 milliarder kroner fra 1. til 2. kvartal. Den sterke oppgangen var først og fremst drevet av vareimporten der import av biler, maskiner, metaller og raffinerte petroleumsprodukter bidro mye.

(©NTB)