*Nettavisen* Nyheter.

Høyere dødelighet blant tyskerbarna

Tyskerbarna har lavere utdanning, dårligere økonomi, de blir skilt oftere og har dårligere helse og høyere dødelighet enn jevnaldrende.

Barn født under krigen med norske mødre og tyske fedre har 66 prosent høyere dødelighet sammenlignet med andre årskull født under krigen, viser en ny undersøkelse i regi av det såkalte Krigsbarnsprosjektet.

Personopplysninger fra okkupantenes eget lebensbornarkiv, som nå er oppbevart i Riksarkivet, er blitt samkjørt med dagens offentlige personregistre. Dermed er krigsbarnas påstander om at de har hatt et vanskelig liv, for første gang dokumentert og tallfestet.

Men undersøkelsen som er referert i Statistisk sentralbyrås magasin Samfunnsspeilet, slår også fast at vi ikke må glemme alle de krigsbarn som har levekår som folk flest i Norge.

Enslig mor
Et problem er hvem krigsbarna skal sammenlignes med. Et første og naturlig valg er å sammenligne dem med deres jevnaldrende. De har vokst opp under de forholdene som på en del måter er like for alle som har hatt sin barndom, ungdom og voksenliv i etterkrigs-Norge.

–Men på en del områder er det gitt at krigsbarna har hatt en forskjellig start i forhold til de fleste av sine jevnaldrende. En viktig forskjell er at de i kortere eller lengre perioder har tilhørt hushold der mor har vært eneste forsørger, en situasjon som var særlig belastende i de første tiårene etter annen verdenskrig. Enslige mødre var den gangen en langt mer sosialt stigmatisert gruppe enn i dag, samtidig som de økonomiske støtteordningene var vesentlig dårligere, heter det i undersøkelsen.

Død og sykdom
Det er en betydelig overdødelighet blant krigsbarn i perioden 1960 og fram til i dag. Den ligger på linje med de mest ekstreme utslagene man har funnet i andre undersøkelser som sammenligner overdødelighet etter yrke. Den er også klart høyere enn for eksempel de fylkesmessige forskjellene i dødelighet i Norge.

Det er komplisert å få til en sammenligning av dødeligheten blant krigsbarna i forhold til gruppen av andre barn med enslige mødre. Men det er klart at også den siste gruppen har en høyere dødelighet enn sine jevnaldrende.

Krigsbarna har også den høyeste andelen av hjerte-kar-sykdommer, kreft og selvmord. Selvmordsdødeligheten kaller på en egen oppmerksomhet og varsomhet. Tallene er små, men en egen analyse av selvmordsandelen blant personer født i 1941 og 1942 blant krigsbarna og andre, gir en statistisk signifikant overrepresentasjon av døde av selvmord blant krigsbarna. Men også hjerte-kardødelighet og dødsfall som skyldes kreft, vitner om belastninger og slitasje.

Giftet seg
Krigsbarna tilhører en generasjon der nær alle giftet seg. Det er svært få både blant krigsbarna og deres jevnaldrende, bare 12 prosent, som aldri har vært gift.

Det gjennomsnittlige krigsbarn har opplevd å få 2,5 barn, slik situasjonen også er for andre i deres årskull. De fleste av krigsbarna ser ut til å ha levd et familieliv som folk flest. Men det er noen flere som skiller seg, nesten 19 prosent, mot knappe 14 prosent i gjennomsnitt for de øvrige jevnaldrende. Andre barn med enslige mødre har en skilsmisseandel som er tilnærmet lik krigsbarnas. Skilsmisseandelen er særlig høy blant de kvinnelige krigsbarna, over 23 prosent.

Mellom 10.000 og 12.000 personer er såkalte tyskerbarn eller krigsbarn, etterkommere av norske kvinner og tyske menn i forbindelse med krigsårene 1940-1945.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.