Gå til sidens hovedinnhold

Høyesterett forkaster Catwalk-anke

Høyesterett har forkastet anken fra mannen som er dømt for det så kalte Catwalk-drapet.

Domfelte anket først dommen på ti års fengsel fra Oslo tingrett til Borgarting lagmannsrett. Anken førte ikke fram. 30. juni i år ble han idømt samme straff som i tingretten.

Lagmannsrettens dom ble deretter anket til Høyesterett. Anken gjaldt straffeutmålingen.

Førte ikke fram
Høyesterett forkastet tirsdag denne anken, og trakk samtidig fra 662 dager for tiden domfelte satt i varetekt, skriver NTB.

19-åringen Kristoffer Inderberg Bastiansen ble drept med kniv under en slåsskamp i gaten på utsiden av diskoteket Catwalk i Oslo 20. januar i fjor. Han ble stukket seks ganger, men bare ett av stikkene, som traff hovedpulsåren i bukhulen, var dødelig. Den utpekte 20-åringen ble tiltalt for forsettlig drap.

Domfelte mener at han er uskyldig dømt. Han anket til lagmannsretten fordi han mente at bevisbedømmelsen var feil.

Rått
Høyesterett peker i sin begrunnelse for forkastelse av anken på at det av allmennpreventive grunner må reageres strengt mot drap av denne karakter. Høyesterett karakteriserer saken som et "meningsløst og rått knivdrap", skriver NTB.

Reklame

Black Week: De beste motekuppene du gjør nå