Gå til sidens hovedinnhold

Høyesterett forkastet Aronsen-anke

Høyesterett forkastet onsdag anken i Aronsen-saken. Dommen mot 38-åringen som er dømt for å ha forårsaket Remi Aronsens død blir dermed stående.

Remi Aronsen fra Sarpsborg ble funnet død i Glomma 21. august 2001 etter å ha vært savnet i en uke. Før han døde, ble han holdt fanget i et nedlagt fabrikklokale utenfor Sarpsborg. 38-åringen ble dømt til 14 års fengsel for forsettlig drap på Aronsen i Sarpsborg tingrett i mars i fjor.

38-åringen anket dommen til Borgarting lagmannsrett, som i november 2003 frikjente tiltalte for forsettlig drap. I stedet ble han dømt for å ha «hensatt noen i avmakt, eller i bevisstløshet eller lignende, med døden til følge». Straffen ble satt til ni års fengsel.

38-åringen anket også dommen fra Borgarting lagmannsrett, på grunn av feil lovanvendelse og straffeutmålingen.

Høyesteretts kjæremålsutvalg aksepterte anken over lovanvendelsen, men ikke over straffutmålingen.

Høyesterett behandlet saken 27. februar og avgjorde i sin kjennelse onsdag at anken forkastes.

(NTB)

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar