I den aktuelle saken oppholdt mannen, som mottok arbeidsavklaringspenger, seg i Italia i til sammen 50 uker på to og et halvt år, uten samtykke fra Nav.

Mens mannen ble idømt samfunnsstraff i lagmannsretten, fastsatte Høyesterett i 2017 straffen til fengsel i 75 dager. Bakgrunnen var at han uberettiget skulle ha mottatt rundt 310. 000 kroner i støtte.

Gjenopptakelseskommisjonen besluttet 19. mars i fjor at saken skulle opp på ny. Saken behandles av Høyesterett i storkammer, og avgjørelsen blir avsagt etter muntlig votering fredag 2. juli, opplyser Høyesterett tirsdag.

(©NTB)