– Reindriftssamene hadde ikke anlagt sak med påstand om at vindmøllene skulle tas ned, og da falt dette utenfor sakens rammer, sier sjefen for dommerne i Høyesterett, justitiarius Toril Marie Øie til Adresseavisen.

Før jul fastslo Høyesterett at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse som vindkraftutbyggingen hvilte på, er ugyldige. Det har ført til krav om at turbinene rives.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) har svart med at selv om tillatelsene til å bygge vindkraftverkene er kjent ugyldig av Høyesterett, har domstolen ikke tatt stilling til hva som skal skje med anleggene. Nå får hun altså støtte fra høyesterettsjustitiarius.