Gå til sidens hovedinnhold

Høyesterett vil behandle anken i svenskehytte-søksmålet

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet å ta lagmannsrettens dom i saken om karanteneplikten for norske hytteeiere i Sverige til behandling.

Rundt tusen hytteeiere står bak søksmålet knyttet til karanteneplikt ved bruk av fritidseiendommer over landegrensen, skriver Rett24 tirsdag.

I februar i år ga Oslo tingrett hytteeierne medhold i at restriksjonene på reiser til egen eiendom i Sverige ikke var lovlige. Tingretten mente at staten ikke hadde begrunnet karanteneplikten godt nok.

Staten anket tingrettens avgjørelse og vant fram i Borgarting lagmannsrett.

Retten konkluderte med at inngrepet var forholdsmessig og rettferdiggjort av hensyn til å beskytte liv, helse og økonomi og dessuten var innenfor hjemmelsgrunnlaget i smittevernloven.

(©NTB)