Det går fram i et forslag fra komiteen som utmeisler det største regjeringspartiets politikk inn i valgåret 2021.

– Hovedbegrunnelsen for et forbud mot søskenbarnekteskap er at det vil forhindre negativ sosial kontroll og tvangsekteskap, sier Sandra Bruflot i Høyres programkomité til VG.

Hvis Høyre-landsmøtet våren 2021 går inn for et forbud mot søskenbarnekteskap, ligger det an til et solid flertall for et forbud i Stortinget. Både Ap og Frp har tidligere gått inn for å forby søskenbarnekteskap.

Oslo-politiet ba i et brev til Oslo statsadvokatembeter i juni om søskenbarnekteskap forbys som et ledd i bekjempelsen av æreskriminalitet og sosial kontroll. Politiet mener endringen kan gjøres i både ekteskapsloven og utlendingsloven.

I forslaget skriver Oslo-politiet blant annet at et slikt forbud «kan være et effektivt middel for å forebygge og bekjempe kriminalitet knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og mishandling i nære relasjoner».

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet har 41 prosent av barn født mellom 1967 og 2010 med pakistanske foreldre, foreldre som er søskenbarn.

Tidligere har også kulturminister Abid Raja (V) stilt seg bak et forbud mot søskenbarnekteskap.

(©NTB)