Oslo kommune er utpekt til å være Europas miljøhovedstad i 2019, og nå ber byrådet om mer penger til markeringen i sitt reviderte budsjett.

Totalt ber byrådet om en ekstrabevilgning på 100 millioner kroner, som kommer i tillegg til 18 millioner kroner som allerede er bevilget.

«Det er i opprinnelig vedtatt budsjett avsatt 18 mill. i 2018 som en foreløpig bevilgning. Byrådet foreslår at det settes av ytterligere 100 mill. og at midlene gjøres særskilt overførbare til 2019. Midlene skal anvendes til planlegging og gjennomføring av programmet for 2018-2019», skriver byrådet i forslaget til revidert budsjett for 2018.

Bystyret skal vedta kommunens reviderte budsjett i sitt møte onsdag.

Les også: Her gir Oslo-bilistene blaffen i det nye forbudet

- Vanvittig pengebruk

Høyre reagerer imidlertid kraftig på pengebruken.

- Jeg mener det er en vanvittig pengebruk, og at det er en uforståelig prioritering fra byrådets side, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, til Nettavisen.

Lae Solberg mener bevilgningen må reduseres betraktelig.

- Det er bra at Oslo er blitt miljøhovedstad. Det er et resultat av mange års arbeid fra både nåværende og det forrige byrådet, og selvfølgelig innbyggernes innsats. Men det er fullt mulig å få til en god markering for en brøkdel av det byrådet har foreslått, sier han.

Høyre foreslår derfor å redusere ekstrabevilgningen til 10 millioner kroner, og at det brukes til sammen 28 millioner på markeringen.

- Vi mener det gir grunnlag for en veldig god markering av at Oslo er blitt Europas miljøhovedstad, sier Lae Solberg.

Les også: Carl I. Hagen: - Meningsløst å bruke 11 milliarder på sykkelveier

Men byrådsleder Raymond Johansen (Ap) slår tilbake mot kritikken.

- Jeg er overrasket over kritikken fra Høyre. Under deres ledelse søkte kommunen om å bli Europas miljøhovedstad to ganger. Dersom de regnet med at det skulle være «en fest», og ikke en forpliktelse til å engasjere hele byens befolkning, organisasjonslivet, næringslivet og kommunen – ja, så skjønner jeg ikke hvorfor de i det hele tatt søkte, sier Johansen til Nettavisen.

Les også: Raymond Johansen slår tilbake: - Det er ingen fest

Dette går pengene til

Byrådet foreslår å bruke de 118 millionene til planlegging og gjennomføring av markeringen.

Slik skal pengene brukes:

* 27 mill. til kommunikasjon, kampanjer og synlighet i byrom.
* 16 mill. til gjennomføring av sentrale arrangementer.
* 30 mill. til sektorens bidrag og studiebesøksprogram.
* 4 .mill. til internasjonal profilering.
* 22 mill. til nabolagsprogram og tilskudd til frivillig aktivitet.
* 19 mill. til sekretariatet.

Lae Solberg mener pengene heller burde vært brukt på barn og unge.

- Det er en uforståelig prioritering når Oslos største utfordring er økningen i ungdomskriminaliteten. Her foreslår de å bruke 49 millioner kroner, og vi foreslår heller å doble det beløpet, sier han.

Les også: Fjerner 767 p-plasser: Oslo-byrådet får kritikk

- Feire grønt byliv

I konkurranse med 13 andre europeiske byer ble Oslo i 2017 utpekt til å være Europas miljøhovedstad i 2019. Kandidatbyene er blitt vurdert på klimapolitikk, luftkvalitet, grønn innovasjon, kollektivtransport, biologisk mangfold, vannkvalitet og friluftsliv.

- Det er en fantastisk anerkjennelse for Oslo å bli Europas miljøhovedstad i 2019. Vi ligger i front på en rekke områder og passerte en milepæl i fjor da flere valgte å reise kollektivt framfor å kjøre bil. Nå satser vi fullt på grønn innovasjon, grønne jobber og grønt byliv, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da Oslo ble valgt til miljøhovedstad.

I 2019 vil dette sette sitt preg på hovedstaden, gjennom et tettpakket program for byens befolkning, næringsliv og kunnskapsmiljøer - samt et internasjonalt publikum.

«Programmet vil være resultat av en dugnad mellom Oslo kommune og en rekke aktører som ønsker å bidra til å fremme og feire et grønt byliv», skriver byrådet på sine nettsider.

Høydepunktene fra programmet:
4. januar:
Miljøhovedstadsåret sparkes i gang med en spektakulær åpningsseremoni i Oslo sentrum

22.-24. mai:
Urban Future Global Conference er verdens største møteplass for byutviklere. I 2019 skal Oslo være vertskap.

5. juni:
Verdens miljødag.

18.-20. september:
Verdenskongressen for landskapsarkitekter (IFLA World Congress). Temaet er kompakte, vakre og sunne byer.

Nettavisen har bedt om en kommentar fra miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg til saken.