OSLO (Nettavisen): Fredag sparker Høyre i gang sitt landsmøte. Som Nettavisen meldte torsdag er det ventet å bli frisk debatt om noen av sakene og statsminister Erna Solberg risikerer å gå på flere nederlag.

Én sak det virker å være bred enighet om i forkant av landsmøtet er et forslag om å kutte i velferdsordninger, såkalte «særrettigheter», for flyktninger.

I dag har flyktninger som ikke har opparbeidet seg rettigheter gjennom deltakelse i arbeidslivet særskilte bestemmelser for alderspensjon og uføretrygd.

Personer med flyktningstatus får i dag fulle minsteytelser fra folketrygden som om de har bodd i Norge hele livet.

- Urettferdig

- At flyktninger får alderspensjon, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger uten å ha hatt tilstrekkelig botid i Norge mener jeg er urettferdig. Det betyr at de automatisk får samme rettigheter som de som bor og har jobbet i Norge over lengre tid, sier stortingspolitiker og medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Heidi Nordby Lunde til Nettavisen.

Les også: - Innvandrermenn «koster» fire millioner kroner mer enn norskfødte menn

Hun er leder av utvalget som har jobbet frem forslaget til denne resolusjonen (enighet om en politisk uttalelse) til Høyres landsmøte.

- Vi ønsker å gjøre endringer for å legitimere systemet for mennesker som har bodd og jobbet i Norge over lengre tid. Vårt forslag er i tråd med anbefalingene til Brochmann II-utvalget. Ved å gi flyktninger særrettigheter fjerner vi insentivet for raskere å komme ut i arbeid og å kunne forsørge seg selv, sier Nordby Lunde.

I den omfattende rapporten står det blant annet på side 226:

«(...). Som det framgår av denne utredningen, må økt yrkesdeltakelse blant flyktninger være en helt sentral del av en strategi for å bevare den norske samfunnsmodellen.»

På samme side kommer utvalget også med en advarende pekefinger mot reduksjon i ytelser for flyktninger fordi det kan medføre økt risiko for utenforskap i samfunnet.

- Det er typisk Høyre å ta fra de som har det vanskeligst. Som om noen får jobb eller blir frisk av å bli lutfattig. Slik fungerer det ikke, og det skaper større forskjeller og mer fattigdom. Er du gammel og/eller syk får du jo ikke jobb, sier innvandringspolitisk talskvinne i SV, og leder for kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Karin Andersen til Nettavisen.

- Er du rik derimot, mener Høyre at du skal få skattelette for å gidde å bidra. Pisk for fattige, gulrot for rike, er gammelt nytt fra dem.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Nederlag for regjeringen

Høyre mener deres politikk vil bidra til at flere flyktninger kommer raskere ut i arbeid.

- Å innføre kutt i særrettighetene og få dem raskt i arbeid er den beste måten å redusere fattigdom. Det er viktig at så mange som mulig har en inntekt de kan leve av og ikke være avhengig av ytelser, sier Nordby Lunde.

- Hva tenker du om at mange flyktninger som kommer til Norge gjerne er traumatiserte, syke og på andre måter er preget av det de flyktet fra?

- Å bli integrert kan være en god måte til å bearbeide traumer. Høyre ønsker å inkludere så mange som mulig i det norske samfunnet. Det skjer ved at de tar del i samfunnet, blir kjent med andre mennesker, norske forhold og norsk kultur.

Les også: Nytt Høyre-forslag vil oppheve ordningen med taxiløyver

I juni i fjor fremmet regjeringen, som da bestod av Høyre og Fremskrittspartiet (Frp), et lovforslag som gikk på kutt i særrettighetene for flyktninger, men dette ble nedstemt på Stortinget.

Det var kun Høyre og Frp som stemte for forslaget. Alle andre partier, inkludert regjeringens samarbeidspartnere Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF), stemte mot.

Ap: - Mer byråkrati

Høyre mener Ap, som har kommet med utspill om streng og rettferdig innvandringspolitikk, bør vurdere å endre standpunkt. Med et nytt storting siden forrige votering, åpner det for en ny mulighet for regjeringen å fremme lovforslaget.

- Arbeidslinjen ligger fast og vi er med på alle forslag som faktisk øker sjansen for integrering og selvforsørgelse. Derfor er vi, til forskjell fra Høyre, også for å kutte kontantstøtten, som er ett av de mest integreringsfiendtlige ordningene som finnes, sier integreringspolitisk talsperson i Ap og medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Siri Gåsemyr Staalesen, til Nettavisen.

- Jeg vil anbefale Nordby Lunde å begynne der, med tiltak som virker, fremfor virkningsløse forslag uten annen effekt enn mer byråkrati og å sende regningen til kommunene. Dette forslaget får ikke flere i arbeid, det flytter bare folk fra en trygd til en annen.

Nordby Lunde er overbevist om at forslaget går gjennom på Høyres landsmøte søndag.

- Dette er et godt forslag som kommer til å virke aktiviserende. Jeg har gått gjennom de siste endringsforslagene som er kommet inn og det ingenting som tyder på at forslaget ikke blir vedtatt på søndag og at dette blir Høyres politikk.

Les også: Her kan Erna Solberg gå på en smell

- Svært mange på sosialhjelp

Ap mener utdanning og introduksjonsordninger vil være mer effektivt for å få flyktninger raskest ut i arbeid. De gir kritikk til Høyre for ikke å støtte prosjektet «Jobbsjansen», som ble innført av Stoltenberg II-regjeringen i 2013. Målsettingen med tiltaket er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, og som ikke blir fanget opp av andre ordninger.

- Hvis Høyre virkelig vil få flere i jobb hadde de støttet vårt forslag om å styrke Jobbsjansen med 50 millioner kroner i 2018, samt våre forslag om flere målrettede arbeidsmarkedstiltak. En introduksjonsordning som får flere ut i arbeid eller utdanning er også mer målrettede tiltak enn det Høyre her foreslår, sier Gåsemyr Staalesen.

- Kommunene har selv ansvaret for introduksjonsordningen. Ap styrket kommunebudsjettene med to milliarder kroner i 2018, noe Høyre stemte mot.

Sosialistisk Venstreparti (SV) mener språkopplæring er den riktige veien å gå.

- I fjor sa Stortinget nei til regjeringens forslag fordi vi mente det var dårlig integreringspolitikk. Etter at de kuttet stønaden til eldre innvandrere som ikke hadde tjent opp minstepensjon, går nå svært mange av dem på sosialhjelp. Denne regningen er det kommunene som får fra Høyre, sier Andersen.

- Det Høyre burde gjøre var å støtte SVs forslag om mer og bedre språkopplæring.

Hvis Høyres landsmøte vedtar forsalget til resolusjon om å frata flyktninger særrettigheter er det ventet at det vil komme som et nytt lovforslag til Stortinget i løpet av inneværende stortingsperiode.