*Nettavisen* Nyheter.

Høyre vil stanse sykkelvei de selv har vedtatt

KONGEVEI: Her på Bygdøy i Oslo skal det bygges sykkelvei, fortau og bredere vei, noe Høyres bystyregruppe nå er blitt kritiske til. Partiet stemte selv for planene da de ble vedtatt for seks år siden. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Lokallaget til Høyre sa ja til planene på Bygdøy så sent som i mai.

Mandag skrev Nettavisen at Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, ber MDG-byråd Lan Marie Nguyen Berg stanse byggingen av en ny sykkelvei på Bygdøy i Oslo inntil videre.

- Nå har vi fått presentert de planene som Bymiljøetaten har for utbyggingen av sykkelveien, og inngrepene er mer omfattende enn det jeg og nok de fleste av oss så for oss da reguleringsplanen ble behandlet for mange år siden, sa Solberg til Nettavisen.

Lae Solberg ber om en tenkepause, for å få vurdert på nytt om inngrepene trenger å være så omfattende.

Les også: Høyre ber MDG stoppe sykkelprosjekt

Klikk på bildet for å forstørre.

FØRST JA, SÅ TJA: Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, vil ha en tenkepause om et prosjektet på Bygdøy som Høyre stemte for i 2010. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Sa ja i mai

Men så sent som i mai sa Høyres lokallag for Bygdøy, Frogner Høyre, ja til planene da byggesaken ble behandlet i Frogner bydelsutvalg.

Dessuten var det Høyre som satt med byrådsmakten i Oslo da reguleringsplanen for Bygdøy ble lagt fram av byrådet og vedtatt i bystyret i 2010. Nettavisen har gått gjennom reguleringsplanen og saksvedleggene fra behandlingen av saken den gang, og der kommer omfanget av prosjektet tydelig fram.

Plan- og bygningsetaten skriver i en uttalelse at det legges opp til en veibredde på sju meter, et sykkelfelt på tre meter og et fortau på to meter i Dronning Blancas vei, i Bygdøyveien og Museumsveien.

«Dronning Blancas vei, Bygdøyveien, Museumsveien - tillates utvidet med sykkelvei og fortau som vist i plankartet», står det i reguleringsplanen.

(Artikkelen fortsetter under grafikken)

Klikk på bildet for å forstørre.

Tegningene viser detaljene for veibredden som kom fram av sakspapirene fra 2010 for den nye veien og sykkelveien på Bygdøy. Foto: Plan- og bygningsetaten (Oslo kommune)


Nedskalert prosjekt

I tillegg er prosjektet blitt nedskalert i forhold til reguleringsplanen. Arealet som berøres er redusert med om lag 2000 kvadratmeter etter at Bymiljøetaten sammen med blant annet grunneier og riksantikvar har detaljplanlagt prosjektet, opplyser Bymiljøetaten til Nettavisen.

Grunneier er Kongen, som gjennom Statsbygg har gått god for byggingen som etter planen skal starte i september. Blant annet skal over 100 trær hogges, noe også riksantikvaren har sagt ja til, med begrunnelse i at de er gamle og ikke vil leve så lenge. Det skal i stedet plantes en ny allé.

Fakta

Ny sykkelvei Bygdøy

- Burde viet større oppmerksomhet

Lae Solberg innrømmer nå overfor Nettavisen at de burde sett mer detaljert på saken da den ble vedtatt.

- Vi burde nok viet større oppmerksomhet til bredden på sykkelfeltet og hvordan det samlede vei- og fortausarealet ville slå ut enkelte steder da den store reguleringssaken om Bygdøy ble behandlet i bystyret i 2010, sier Lae Solberg.

Han sier samtidig at de ikke fikk vite om alle konsekvensene den gangen.

- Men det framgikk ikke av saken at det skal felles over 100 trær. Omfanget av alle terrenginngrepene var heller ikke kjent. Når omfanget av trefellingen nå er kjent, mener vi det er fornuftig å ta en tenkepause for å se om inngrepene kan gjøres mer skånsomme, sier han.

- Jeg står for vedtaket

I vedtaket fra Frogner bydelsutvalgs møte i mai, som Høyre stemte for, heter det:

«Bydelsutvalget mener foreliggende forslag presenterer en omforent løsning som ivaretar behovet for forbedring av dagens trafikksituasjon samtidig som hensyn til Kongsgården, bevaring, naturverdier, landskap og landbruk sikres. Bydelsutvalget anbefaler det omsøkte tiltaket, og forutsetter at det blir lagt stor vekt ved å minimalisere ulemper for allmennheten byggeperioden».

Klikk på bildet for å forstørre.

STEMTE FOR: Leder av Frogner bydelsutvalg, Jens Jørgen Lie (H), stemte for utvidelsen på Bygdøy i mai, som hans partikollega nå vil bremse. Foto: Frogner Høyre

Leder av Frogner bydelsutvalg, Jens Jørgen Lie (H), bekrefter at han stemte for prosjektet.

- Det var delte meninger om det, men et enstemmig bydelsutvalg minus to personer, en fra MDG og en vara for Arbeiderpartiet, stemte for planene, sier Lie til Nettavisen.

- Så dere gikk god for planene i mai, som din partikollega nå vil stanse?

- Ja, men når bystyregruppen vår nå sier at de vil ta to skritt tilbake, så tenker jeg at det ikke er noe prinsipielt galt å gjøre det, sier Lie.

- Men du står fortsatt ved vedtaket fra mai?

- Jeg står jo for det vedtaket jeg var med på, sier han.

- Kan være klokt å tenke

Lie sier samtidig at han ikke er fremmed for tanken om en nedskalering av sykkelveien, bare få måneder etter at han sa ja til den.

- Av og til kan det være klokt å ta et skritt tilbake og tenke seg om før man gjennomfører noe. Det kan hende at man kan nedskalere noe, og at den ikke skal være tre meter bred. Men det er byrådet som må finne ut hva som skal gjøres. Et spørsmål er om man trenger et fortau der også når man har en sykkelvei? spør Lie.

Han påpeker at det uansett er behov for å gjøre noe med veien.

- Veien er ganske smal i utgangspunktet, så at det er behov for noe som er tryggere for syklister og fotgjengere, er det ingen tvil om, sier han.

(Artikkelen fortsetter under tegningen)

Klikk på bildet for å forstørre.

SYKKELVEI: Slik skal sykkelveien bli på Bygdøy. Etter planen skal byggingen starte i løpet av september, og alt skal så ferdig om to år. Foto: Hjellnes Consult/Bymiljøetaten


Lae Solberg: - Vi avventer

Lae Solberg sier at de nå vil avvente et folkemøte om sykkelveien til uka.

- Høyre ønsker en ny sykkelvei til Bygdøy, men vil avvente informasjonsmøtet som skal holdes neste mandag og orienteringen som skal skje i Samferdsel- og miljøkomiteen i bystyret neste torsdag før vi konkluderer. Jeg håper resten av bystyret og byrådet også er innstilt på å se på om det er andre måter å gjøre dette på før det gjøres irreversible inngrep, sier Lae Solberg, og legger til:

- Selv om sykkel, gang- og veibredder blir definert i forbindelse med reguleringsplaner, så gir det endelige prosjektet en mer detaljert beskrivelse av inngrepene, sier han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag