Gå til sidens hovedinnhold

- Hummeren bør totalfredes i 30 år

Forskerne mener hummerbestanden er så nedfisket at den er på randen av kollaps, og at hummeren bør totalfredes i 30 år.

Mange gir en god dag i fredningsbestemmelsene, og reglene om minstemål blir heller ikke tatt like nøye av alle. Oppsynet er minimalt.

-Det er en båt som driver oppsyn på hele Skagerrak-kysten. Det sier seg selv at det blir for dårlig, sier van der Meerenforsker Gro van der Meeren ved Havforskningsinstituttet til NTB.

Startet igjen

1. oktober startet det lovlige hummerfisket igjen de fleste steder. Det er lite hummer i sjøen, prisene er høye og fiskerne mange. De aller fleste er hobbyfiskere. Yrkesfiskerne har i stor grad gitt opp hummerfisket. Lønnsomheten er borte på grunn av et årelangt overfiske.

- Hummerbestanden er truet, men også fiskeriet etter hummer er truet. Derfor burde det ha vært i alles interesse med en lengre fredningsperiode for hummeren, sier van der Meeren. Hun mener at dersom hummeren hadde fått samme omsorg fra norske fiskerimyndigheters side som kongekrabben, ville bestanden ha vært tilbake for fullt i løpet av 20-30 år.

Politikernes barn

- Men da snakker vi om at det er dagens politikeres barn som får glede av hummeren, og en slik totalfredning vil sikkert være vanskelig å få gjennomslag for. Hummerfiske er tross alt en innarbeidet del av kystkulturen, sier van der Meeren og er litt oppgitt over at det som nå skjer med hummeren ikke blir tatt skikkelig på alvor.

Fiskeridirektoratet har gått ut med en oppfordring til alle om å følge reglene som gjelder for hummerfiske. Fiskeridirektoratets regiondirektør på Skagerrak-kysten, Birger Larsen, sier at Fiskeridirektoratet i år har intensivert kontrollen. Direktoratet er kjent med at minstemålene ikke respekteres og at det foregår ulovlig omsetning.

Bestemmelsene

På kyststrekningen fra Sverige til Sogn og Fjordane er hummeren fredet fra 1. januar til 1. oktober. På resten av kysten varierer fredningstiden noe, men er betydelig kortere enn i sør. De nordligste fylkene har frednignstid for hummer fra 15. juli til 1. oktober.

Minstemålet på hummer er 24 centimeter fra Sverige til og med Vest-Agder, og 25 centimeter for resten av kysten.

I tillegg til dette er det bestemmelser om redskapsbruk og om dybder redskapen skal settes på.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot