Stortinget besluttet 5. april å tilsette Marianne Andreassen i jobben, og om kort tid vil det bli avklart når hun skal begynne, heter det i en pressemelding fra Stortinget.

Les også: Byggeskandalen: Stortinget saksøker for 125 mill. - motparten tilbyr ni mill.

Andreassen (56) sier hovedoppgaven på kort sikt vil være å gjennomføre byggeprosjektet P26 innenfor de økonomiske rammene som Stortinget forventes å fastsette i løpet av våren.

- Videre er det viktig å sørge for at Stortinget bruker sine ressurser på en mest mulig hensiktsmessig måte for å ivareta de folkevalgtes behov, sier hun.

Andreassen sier lærdommen fra byggeprosjektet P26 vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for konkrete forbedringer.

Ida Børresen trakk seg som direktør 15. februar. Stortingets assisterende direktør Kyrre Grimstad er konstituert som direktør frem til Andreassen tiltrer.

Andreassen kommer fra stillingen som administrerende dirketør i Statens lånekasse for utdanning. Hun har tidligere hatt lederstillinger som direktør i Direktoratet for økonomistyring og vært konserndirektør for staber i Sparebank1 Gruppen AS.

Andreassen har ledet flere offentlige ekspertutvalg og vært medlem av ulike styrer, utvalg og kommisjoner. Hun er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo (1985).

Les også: Stortingsdirektøren får ikke sluttpakke, men slipper å jobbe