Rettssaken mot Hussain og en 19 år gammel mann han skal ha vervet til å kjempe for IS, starter i Oslo tingrett 3. november. Den tidligere talsmannen for Profetens Ummah er den første i Norge som er tiltalt etter reglene om rekruttering til terrorvirksomhet.

Han er også tiltalt for ha hjulpet personer med råd og utstyr og for å ha gitt dem kontakt med personer i IS.

Hussain har sittet i varetekt siden han ble pågrepet 10. desember i fjor. Han har ved flere av fengslingsmøtene etterpå begjært seg løslatt og gjentok kravet også torsdag. Advokat John Christian Elden sa før fengslingsmøtet at argumentet om gjentakelsesfare var vesentlig svakere etter at tiltalen hadde blitt kjent.

Retten deler imidlertid ikke forsvarerens synspunkt om at mistankegrunnlaget er redusert og fant grunnlag for å holde 31-åringen fengslet fram til rettssaken starter.

Retten konstaterer også at det ikke er fare for at Hussain kan komme til å sitte lenger i varetekt enn hva han risikerer å få i utmålt straff dersom han kjennes skyldig i den kommende straffesaken.