Hvem får 1,5 millarder?

Foto: Norsk Tipping

Kulturdepartementet har listen klar.

07.05.10 14:33

Norsk idrett kan glede seg over totalt 1.580,2 millioner kroner i spillemidler i år.

Her ser du en detaljert liste over hovedfordelingen (ekstern lenke)

Nesten 800 millioner kroner går til idrettsanlegg landet rundt.

- Idrettsanlegg er viktig for at idrettslag kan drive sine aktiviteter og tilby barn og ungdom viktige sosiale møteplasser i lokalmiljøet og for å stimulere til egenorganisert fysisk aktivitet. Dette er viktig for å oppnå visjonen om «idrett og fysisk aktivitet for alle», sier statsråd Anniken Huitfeldt.

Idrettsanlegg i kommunene
676,6 millioner kroner er satt av til nybygg og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunenene,

- Gjennom det anleggspolitiske programmet tildeles 65 millioner kroner i 2010 til anlegg i pressområdene, til kostnadskrevende anlegg og til utstyr, sier statsråd Huitfeldt.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) inviteres til å komme med innspill til programmet.

Nasjonalanlegg
Som oppfølging av tidligere tilsagn til nasjonalanlegg, fordeles 20 millioner kroner til nordiske grener og fem millioner kroner til skiskyting i Holmenkollen. Til Vikersund skiflygingsbakke fordeles 11,5 millioner kroner.

Klikk på bildet for å forstørre.

I tillegg fordeles 3,7 millioner kroner til omlegging av gressmatten på Ullevål stadion.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) mottar 556 millioner kroner i 2010. Dette tilskuddet er en økning på 14 millioner kroner i forhold til 2009.

- Det er viktig å styrke aktiviteten som skjer i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten, understreker statsråd Huitfeldt. NIF er Norges største barne- og ungdomsorganisasjon.

Økningen i tilskuddet til NIF går til aktivitetstiltak for barn og ungdom, og det legges til rette for økt satsing på idrett for funksjonshemmede. Tilskuddet til NIF sikrer også videreføring av høy grunnstøtte til særforbundene og en sterk satsing på toppidrettsarbeidet i Norge.

Lokale lag og foreninger
Lokale lag og foreninger mottar i 2010 156 millioner kroner i spillemidler.

- I tillegg til tilskuddet på 156 millioner kroner til lokale lag og foreninger vil lokale idrettslag få et betydelig beløp fra grasrotmidlene i år. I fjor ble det tildelt 148 millioner kroner fra grasrotmidlene til idrettsformål, og dette beløpet vil etter all sannsynlighet bli vesentlig høyere i år nå som ordningen har blitt mer kjent, sier Huitfeldt.

Tilskuddet til lokale idrettslag og foreninger, sammen med grasrotmidlene, skaper grunnlag for en enda bedre tilrettelegging for lokal idrettsaktivitet for barn og ungdom.

Friluftsliv
Regjeringen ønsker fortsatt å vektlegge betydningen av friluftsliv, spesielt for barn og ungdom. Tilskuddet til friluftstiltak for barn og ungdom øker med en million kroner sammenlignet med 2009, til totalt 11 millioner kroner i 2010.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.