Hver tvangsretur koster 59.500 kroner

TVANGSRETUR: PU-ansatte på vei til utreisekontroll på Gardermoen med en asylsøker uten lovlig opphold. I fjor gjennomførte Politiets utlendingsenhet 5966 tvangsreturer.

TVANGSRETUR: PU-ansatte på vei til utreisekontroll på Gardermoen med en asylsøker uten lovlig opphold. I fjor gjennomførte Politiets utlendingsenhet 5966 tvangsreturer. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Det koster å få de uten lovlig opphold ut av landet. Prislappen for én tvangsretur er tett på 60.000 kroner i snitt.

04.11.14 18:40

OSLO (Nettavisen): Politiets utlendingsenhet (PU) har fått økt sine budsjetter og har ansatt flere under Solberg-regjeringen. Samtidig er antallet uttransporteringer økt med 45 prosent i forhold til den forrige regjeringen, ifølge statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet.

Les også: - Innvandringspolitikken er for streng

Strid om tempo

I fjor ble 5966 personer uten lovlig opphold satt på flyet ut av Norge. I år styrer PU mot 7100 tvangsreturer etter pålegg fra Solberg-regjeringen. Neste år vil regjeringen øke måltallet ytterligere og foreslår 7800, mens KrF i sitt alternative statsbudsjett har foreslått å bremse. De mener det høye tempoet går på rettssikkerheten og verdigheten løs.

Les også: Raser over regjeringens hastverk med tvangsreturer

I fjor gikk det med 355 millioner kroner i faste og variable kostnader til 5966 tvangsreturer, ifølge tall fra PU. Det betyr en prislapp på 59.500 kroner på hver retur, viser Nettavisens beregninger.

PU har en stab på undt 600 ansatte og har det nasjonale ansvaret for tvangsmessig uttransporteringer av personer som ikke har lovlig opphold her. Det gjelder asylsøkere med endelig avslag og det gjelder andre kategorier.

Styrer mot 7100 i år

- I 2014 styrer PU mot et mål om 7100 uttransporteringer. For å få til en aktivitetsøkning i denne størrelsesorden har det blitt ansatt flere, både sivile og politiutdannede. Aktivitetsøkningen medfører også økte kostnader til reiseutgifter for personer som skal uttransporteres og ansatte. Det har også vært behov for å øke bilparken i PU. I tillegg har det også vært generelle følgekostnader av økte ansettelser, som for eksempel innkjøp av utstyr, sier Ingrid Fjeldsenden, økonomisjef i PU, til Nettavisen.

UT AV NORGE: I 2014 styrer PU mot et mål om 7100 uttransporteringer. Det betyr at i snitt 20 personer hver dag skal settes på flyet ut av Norge. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)


Økte budsjetter

Nettavisen har i en epost-utveksling med PU spurt og fått svar om flere forhold knyttet til etatens økonomi og ressurser. Her er noe av det vi har fått svar på:

- PUs tall viser 355 millioner kroner brukt på uttransporteringer - faste og variable kostnader - i 2013. Budsjettet for 2014 er 720 mill. kroner. Hvor stor andel av dette er personalkostnader, hvor mye er reiseutgifter - flybilletter, charter og så videre?

- PUs budsjett i 2014 til faste og variable lønns- og lønnsavhengige utgifter, er på i overkant av 400 mill. kroner. Budsjett til reiseutgifter, det vil si til reisekostnader og flybilletter, er på i overkant av 110 mill. kroner.

PU sørger for at de som uttransporteres har penger til å reise helt hjem.

40 millioner kr. på overtid

- Hvordan ser overtidsbruken ut på PUs regnskap? Er den høy?

- For å kunne utføre kjerneoppgavene våre med pågripelser, transportoppdrag og uttransporteringer til destinasjoner utenfor Norge, må ansatte også jobbe utover ordinær arbeidstid. Dette medfører bruk av overtid. Budsjett for overtidsbruk til uttransporter i 2014 er på i underkant av 40 millioner kroner inkludert forberedelseskostnader.

Fakta

Fakta om Politiets utlendingsenhet

- Hvordan har PU brukt økte midler de har fått i 2014?

- Antall uttransporteringer i 2013 var 5966. I 2014 styrer PU mot et mål om 7100 uttransporteringer. For å få til en aktivitetsøkning i denne størrelsesordenen har det blitt ansatt flere, både sivile og politiutdannede. Aktivitetsøkningen medfører også økte kostnader til reiseutgifter for personer som skal uttransporteres og ansatte. Det har også vært behov for å utvide bilparken i PU. I tillegg har det også vært generelle følgekostnader av økte ansettelser, som for eksempel innkjøp av utstyr.

- Hvordan vil PU bruke økte bevilgninger i statsbudsjettet, slik det er foreslått for 2015? Hvordan brukes 84 mill. kroner til å sørge for 1100 flere uttransporteringer neste år, slik regjeringen ønsker? Er PU også pålagt å kutte? Hvor skal det kuttes?

Må også effektivisere

- Når det gjelder 2015-budsjettet, er det ikke vedtatt før Stortinget har behandlet det. Størrelsen på bevilgningsøkningen og hvilke krav overordnede myndigheter setter, vil fremgå i dialog mellom PU og Politidirektoratet utover høsten. Vi har derfor ikke grunnlag for å uttale oss utover det som kan leses ut av stortingsproposisjonen. Når det gjelder kutt, er også PU berørt av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, som vil medføre reduksjon i bevilgningen på lik linje med øvrige politiorganer.

VENTECELLE: På Oslo lufthavn Gardermoen har Politiets utlendingsenhet en egen avdeling med kontor og venteceller. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)


Flest reiser alene

33 prosent av de som ble satt på flyet i januar-september reiste med ledsager. 67 prosent reiste alene. I hvert enkelt tilfelle gjør PU en grundig sikkerhetsvurdering, men brorparten av tvangsreturene skjer uledsaget.

- Hvor ofte må politiet overnatte på hotell i forbindelse med uttransporteringer?

- Dette har vi klare retningslinjer for. Ut i fra helsemessige og arbeidsmiljømessige hensyn har tjenestemenn rett til en overnatting på reiser i de tilfeller hvor planlagt ankomst på returreise til norsk lufthavn ikke er mulig innen kl 22. Dette gjelder så fremt planlagt ankomst ved norsk lufthavn ikke skjer innenfor ordinær tjeneste etter oppsatt turnus. I de tilfellene der avreise fra bopel starter før kl 06.00 og planlagt retur til norsk lufthavn ikke er mulig før kl 20.00, har tjenestemenn også krav på overnatting. I tillegg avhenger overnattingsbestemmelsene av hviletidsbestemmelsene for politiet.

Fakta

Uten lovlig opphold

- Reiser dere ofte på businessklasse?

- Selve uttransporten skjer ikke på businessklasse, men det hender at vi må kjøpe businessbilletter for å få plass på flyene. I enkelte tilfeller på spesielt lange strekninger der man returnerer fra overleveringsstedet direkte uten å overnatte, benyttes businessklasse til hjemreisen slik at ledsagerne får hvile.

- Hva skjer med bonuspoeng PU-ansatte opparbeider seg på slike oppdrag?

- Vi forholder oss til Statens reiseregulativ. I tillegg har vi egne interne instrukser for dette, og opptjenes det bonuspoeng på uttransporteringsoppdrag, kan disse bare benyttes på tjenestereiser for PU. Privat bruk anses som brudd på tjenestemannsloven paragraf 20.

Politiets utlendingsenhet holder i dag til i lokaler i Christian Kroghs gate i Oslo. I løpet av november og desember flytter de til Tøyen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.