OSLO (Nettavisen): Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag, hyllet i et lengre intervju med Nettavisen lørdag varslere som Simon Malkenes og Clemens Saers og kritiserte trange kår for ytringsfriheten og et altfor vidt krenkelsesvern for elever i den videregående skolen.

Les intervjuet her: - En fryktkultur har fått feste seg i norsk skole

Hun ber politikere og myndigheter stole på lærerne som fagpersoner og ikke komme med enda flere elevrettigheter og pålegg.

Helgesen roper i intervjuet et varsko om paragraf 9 A-5 i opplæringsloven, som er ny dette skoleåret.

Krenket av lærer som «himlet med øynene»

Lektorlagslederen sier de får inn en rekke eksempler på at bagatellmessige hendelser blir meldt inn som krenkelser av elever, uten at læreren får forklare seg. «Lærer himlet med øynene», var et aktuelt eksempel hun viste til i intervjuet med Nettavisen.

Skoledebatten og diskusjonen om lærernes ytringsfrihet og elevenes krenkelsesvern engasjerer. Her har vi samlet utdrag fra diskusjonen som har bølget i kommentarfelt og på Facebook etter at Nettavisen publiserte intervjuet:

«Så flott Rita Helgesen. Jeg støtter deg fullt og helt. Veldig fint at det fins slike som deg og at du også sier ifra!! Nettopp din lange erfaring med å undervise gir dette desto mere tyngde! (...) Jeg synes politikerene må lytte til lærene. De vet hvordan deres hverdag er og må slåss med utfordringene hver dag!»

Grethe

«Hvis man ikke rydder opp i dette så vil lærergjerningen bli en umulig oppgave. Det sender et uheldig signal til potensielle lærerstudenter. Mange snur i døra og finner på noe annet å gjøre.»

Knut

Det er ikke rart at lærere rømmer skolen!

«Det er ikke rart at lærere rømmer skolen! Nå er det eleven som bestemmer hva som skal bli gjort i skolen. Dette er å sette baker for smed!»

Svein

«En lektor ble kalt inn på teppet flere ganger på grunn av en vanskelig lekse ...»

Heidi

«Både lovverket og virkeligheten skiller på lærer og elev når det gjelder rettigheter og maktforhold. Og elevene trenger mer beskyttelse enn «oss». Og øyehimling kan være OK og det kan være helt galt. Akkurat som sarkasme, ironi og annet kan være en naturlig del av lærer-elev relasjoner eller det kan være mobbing og trakassering.»

Sivert

Vil du ha en generasjon snefnugg til å betale pensjonen din?

«Vil du ha en generasjon snefnugg til å betale pensjonen din? Det er forskjell på mobbing (bevisst handling) og øyehimling. Hvis en elev sutrer over at han må legge ned mobilen og spør hvorfor, og jeg himler med øynene ... personalsak? Slutt å tull!»

Asle

«Foreldre er naive. De vet ikke hva som foregår enkelte steder. De kjenner ikke systemet.»

Siri

«Det tragiske med alle disse lovene og forskriftene er at ingen tar vare på lærerne. Vi står ubeskyttet mot elevers trakassering og påstander.»

Kirsten

«Det første som bør gjeninnføres er at elevene slutter i titulere lærerne med fornavn, i min tid på skolen var det respekt, vi hørte stort sett på hva lærer eller frøken sa, hørte vi ikke fikk det en konsekvens, gjerne med gjensitting og ekstra skolearbeid. Effektivt var det.»

Kjell

«Den uheldige bruken av fornavn i alle sammenhenger fremmer IKKE respekt. Å sette seg i respekt i en skoleklasse er så utrolig vanskelig, og kun noen ytterst få innehar den naturlige autoriteten at det går av seg selv. Derfor burde bruk av etternavn gjeninnføres, helt enig.»

Eva

Elever tåler visst ikke å høre sannheten, da blir de krenket

«Elever tåler visst ikke å høre sannheten, da blir de krenket. Men når de bruker skjellsord på læreren, er det visst ikke mange som bryr seg. Opplæring starter i hjemmet, der lærer man å respektere andre.»

Torbjørn


Teksten er utdrag fra innlegg postet i Nettavisens kommentarfelt under saken, fra Nettavisens Facebook-side og fra den offentlige gruppen Livet bak fasaden i Osloskolen. Det er foretatt noen forsiktige språklige korrigeringer.

Les også: Forsker: - Osloskolen trenger varslere som Malkenes