*Nettavisen* Nyheter.

I dag dumpes giftslam

Tirsdag morgen startet Oslo Havnevesen oppmudringen av giftig slam ved den nye operaen.

28.02.06 11:26

Nå varsler aksjonistene at de vil forsøke å stanse at det giftige slammet blir pumpet ned i havbunnen ved Malmøyakalven fra store lektere.

- Vi er flere organisasjoner som står sammen. Folkeaksjonen mot giftdumping vil i samarbeid med Neptun og Bellona skal stanse aksjonen, sier Knut Christian Halland i Folkeaksjonen mot Giftdumping til TV 2 Nettavisen.

Lenker og båter
Han var en tur ute ved det nye operabygget i snøværet da mudringen startet tidlig tirsdag. Nå er han på vei for å møte de andre aksjonistene. Med lenker og luftputebåter ved lekteren skal de forsøke å stanse giftdumpingen av slammet.

- Vi ligger 150 meter fra lekteren, og er klar til å stanse dumpingen, sier aksjonist Nina Hanssen (42) til TV 2 Nettavisen.

- Vi er ikke imot at det mudres for Bjørvika-tunnelen. Men avfallet må taes hånd om på en riktig måte , sier Hallan.

Han har lenker og lås i lomma. Nøkkelen til låsen har han allerede sendt til miljøvernminister Helen Bjørnøy, sammen med et brev. Der går det fram hva han mener må gjøres i forhold til den betente saken.

-Så langt har 28.000 personer skrevet under oppropet mot en giftdumping i løpet av tre uker. Jeg er sikker på at vi skal få stanset dette når vi har folket i ryggen, sier han.

Hallan understreker at noen må verne om kommende generasjoner og uforsvarbar natur.

- Aksjon ren Oslofjord er en gigantisk bløff, sier han.

Forurenset slam
Det ligger i dag forurenset bunnslam spredt utover hele havnebassenget. Slammassene kommer fra gravingen av ny E18, fra mudring andre steder i Oslo havn og fra småbåthavner. Det giftige slammet inneholder miljøgifter som PAH, PCB og TBT.

Nå skal slammet opp, for så å dumpes på dypt vann ved Malmøykalven. Her skal de forurensede massene dekkes over med ren masse. Ifølge Statens forurensningstilsyn (SFT) vil deponiet ikke skape problemer for bade- og friluftsliv i fjorden.

Det har vært store politiske uenigheter om hvordan opprydningsarbeidet skulle skje, og først i november ble det politisk enighet om dumpingen.

Splid i miljøbevegelsen
Også i miljøbevegelsen har giftdumpingen skapt splid. Både SFT, Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Naturvernforbundet og Natur og ungdom støtter deponiet, mens Bellona og Greenpeace ønsker et lager på land, skriver avisen Aften.

Oslo bystyre og Nesodden kommunestyre stiller seg bak prosjektet, mens Oppegård kommunestyre har anket saken inn for Miljøverndepartementet. Kommunen har imidlertid ikke vunnet frem.

Dumpingen har også møtt sterk motstand i befolkningen rundt Oslofjorden, og senest fredag i forrige uke aksjonerte folkeaksjonen «Stopp giftdumpingen i Oslofjorden» mot lekterne som skal pumpe slammet ut i fjorden.

En e-postaksjon rettet mot miljøvernminister Helen Bjørnøy har protestert kraftig mot dypvannsdeponiet, og oppfordret Bjørnøy til å gripe inn mot slamdumpingen. Miljøvernministeren ønsker imidlertid ikke å stanse prosjektet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.