Pårørende har reagert sterkt på at de eldre må flyttes fra det privatdrevne sykehjemmet Frognerhjemmet i Oslo, fordi de ikke har bad på rommene. En av dem som skal tvangsflyttes før nyttår, er hele Norges tv-kokk, Ingrid Espelid Hovig (93).

Frognerhjemmet er ett av flere sykehjem som nå skal legges ned i hovedstaden, fordi de ikke tilfredsstiller krav om bad på hvert rom.

Men tall Nettavisen har fått fra Sykehjemsetaten i Oslo kommune, viser at det også er flere kommunale sykehjem som mangler bad.

Seks av byens 16 kommunale langtidshjem for eldre, tilfredsstiller ikke dagens krav for bad. Disse er: Silurveien sykehjem, Madserudhjemmet, Nordseterhjemmet, Kongosgate bo- og rehabiliteringssenter, Furusethjemmet og Majorstutunet bo- og behandlingssenter.

Har du et tips til saken? Kontakt Nettavisens journalist her.

Les også: Raser mot at Ingrid Espelid Hovig (93) kastes ut av sykehjemmet

550 rom uten bad

Totalt er det 555 rom på kommunale sykehjem som er uten bad.

- Mange av sykehjemmene som brukes i dag ble bygget på 70- og tidlig på 80-tallet, og oppfyller ikke dagens krav, sier direktør for private langtidshjem i Oslo kommune, Anne Berger Sørli, til Nettavisen.

Kommunale sykehjem uten bad på rommene:

Det er særlig på grunn av tre forhold at standarden på sykehjemmene vurderes som for dårlig, nemlig krav til enerom med eget bad, ventilasjon og nye branntekniske krav.

- 1400-1800 må oppgraderes

Ifølge Oslos strategiske boligplan for eldre med hjelpebehov, som ble vedtatt av bystyret i desember 2017, er det behov for å oppgradere mellom 1400 og 1800 plasser i langtidshjem og helsehus fram mot 2028.

- Dette er en tiårsplan for planlegging av Omsorg+, helsehus, langtidshjem og andre bemannede botilbud for eldre. Planen vil på sikt føre til at gamle bygg kan utfases og erstattes med plasser i moderne og fleksible bygg, sier Berger Sørli.

Hun opplyser at det nå pågår flere store plan- og byggeprosjekter i Oslo kommune for å oppgradere standarden på de kommunale sykehjemmene.

- I 2017 åpnet tre nye langtidshjem og ett nytt helsehus, og cirka 500 nye og moderne plasser erstattet plasser i uegnede bygg, sier direktøren.

- Debatten har rast om manglende bad på privatdrevne Frognerhjemmet, som må legge ned fordi det ikke er bad på rommene. Er det ikke da et paradoks at flere kommunale sykehjem også mangler bad?

- Behovet for bygningsmessig oppgradering gjelder for bygg både med privat og kommunal drift. Gjennomføringen av tiårsplanen betyr at bygg som ikke holder dagens standard kan fases ut, og at kommunen kan tilby moderne, fleksible og tilrettelagte pleie- og omsorgsrtilbud for eldre i tråd med innbyggernes behov. Dette innebærer blant annet bad på alle rom, understreker Berger Sørli.

Les også: Espelid Hovigs pårørende: - Jeg forstår ikke hvorfor hun må flytte

Les også: - Denne situasjonen burde Espelid Hovig aldri stått i

I tillegg til krav for selve bygget, stiller planen krav til at langtidshjemmene skal ha hjemlig utforming og innhold, og at det utvikles nye boformer. Det planlegges derfor to nye langtidshjem i såkalt landsbyform.

Nye sykehjem under planlegging i Oslo:

Dusj på gangen

Sykehjemsetaten i Oslo drifter i dag 16 langtidshjem for eldre. Kommersielle leverandører driftet 14 langtidshjem, og ideelle organisajoner 10. Totalt er det 3610 plasser i langtidshjem.

Etaten påpeker at de kommunale bygningene har ulike løsninger, og at det er ulike grunner til at de ikke oppfyller kravene. Det kan for eksempel være at de har wc og vask på rommet, men at dusjen er på gangen.

Pårørende: - Ikke overraskende

Lars Røtterud, som er Ingrid Espelid Hovigs nærmeste pårørende, uttalte til Nettavisen i forrige uke at han ikke forstår hvorfor hun må flyttes.

- Sover folk godt om natta og føler seg verdsatt, så spiller det ingen rolle om man må rulle litt nedover gangen for å gå på toalettet, sa Røtterud.

Røtterud mener byrådet bare vil bli kvitt de private sykehjemmene.

- Sittende byråd er livredde for privat eie i helsesektoren og bruker de verktøyene de har, i dette tilfellet krav om bad på hvert rom, for å bli kvitt institusjoner med private eierinteresser som Frognerhjemmet, sier han til Nettavisen, og påpeker:

- At kommunen selv har sykehjem som ikke har bad og wc på rommene, overrasker ikke. Det er da ikke avgjørende for videre drift.

Han mener opposisjonen i bystyret av den grunn må reagere, når saken om Frognerhjemmet kommer til politisk behandling før sommeren.

- Er det ikke de eldres interesser som må komme først? undres Røtterud.

Frognerhjemmet er ett av flere private sykehjem i Oslo som nå står i fare for å bli lagt ned.