Dagens sentralbanksjef, Øystein Olsen, har bedt om å få fratre sin stilling 1. mars.

Det tas sikte på at Stoltenberg tiltrer rundt 1. desember, men det vil bli endelig fastsatt ved signering av arbeidskontrakten i løpet av kort tid, opplyser regjeringen.