Ikke kabinettsspørsmål foreløpig

Foto: Kjersti Rønning

Helseminister og partileder Dagfinn Høybråten mener det er for tidlig å stille kabinettsspørsmål for å forsøke å hindre endringer i bioteknologiloven. – Først må komiteen komme med sin innstilling, sier han.

Røster i Kristelig Folkeparti mener at partiet må stå fast og motsette seg enhver endring, og at partiet må gå ut av regjeringen hvis det skulle skje. Høybråten vil ikke trekke noen slike konklusjoner før saken er ferdigbehandlet i Stortingets sosialkomité.

– Jeg står fast på at loven ikke må utformes slik at det kan skapes barn med bestemte egenskaper som skal brukes i behandlingen av et annet mennesker. Det går jeg klart imot, gjentar Høybråten overfor NTB.

Mange uavklarte spørsmål
Høybråten oppsummerte situasjonen torsdag ettermiddag med å si at det gjenstår mange uavklarte spørsmål, blant annet i hva som ligger i forslaget fra Sosialistisk Venstreparti.

– Det er umulig å overskue konsekvensene av et slikt forslag med en generell unntaksbestemmelse i loven og opprettelse av en nemnd. Det blir avgjørende å se hvordan SV utformer forslaget sitt når behandlingen kommer i gang i sosialkomiteen, sier helseministeren.

Høybråten sier at han legger opp til å ha dialog med Stortingets sosialkomité og at departementet vil bistå med faglig bistand dersom det blir bedt om det.

– Jeg vil ikke spekulere i hva utfallet blir. Nå får vi se hva komiteen kommer fram til. Først må den komme med sin innstilling, sier han.

Sjokkert og skuffet
KrFs talsmann for saken i Stortinget er Per Steinar Osmundnes som også er leder i partiets ungdomsorganisasjon KrFU. Han er sjokkert og skuffet over forslaget fra Sosialistisk Venstreparti, som han mener går lenger enn forslagene fra Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet om dispensasjon fra loven.

– SV ønsker så vidt jeg kan se en generell dispensasjon fra hele loven, mens Ap og Frp bare vil ha dispensasjon fra en bestemt paragraf. Dersom forslaget fra SV skulle bli vedtatt, åpner det i ytterste konsekvens for terapeutisk kloning og adgang til å designe mennesker, sier Osmundnes til NTB.

God tid
KrFs hovedtalsmann for saken i Stortinget advarer mot hastverk i sosialkomiteen som skal behandle saken. Frist for avgivelse er satt til 1. april, men Osmundnes mener at komiteen må bruke mer tid dersom det er nødvendig.

– Først må vi få klarhet i hva SV egentlig foreslår. Deretter må komiteen diskutere hva som skal til for å finne en løsning. Det er viktig at vi får fram konsekvensene av de tre ulike forslagene. Dette kan ta tid. Sosialkomiteen må derfor ikke gjøre noe hastevedtak. Det er viktig at alle konsekvensene er på bordet før loven eventuelt blir endret, sier Osmundnes.

Først etter at det er klart hva Stortinget kommer fram til, mener han tiden er inne til å diskutere hvilke konklusjoner KrF og regjeringen skal trekke dersom den lider nederlag.

– Men det er ingen tvil. Dette er en meget viktig sak for KrF, understreker KrFU-lederen.

Første møte tirsdag
Sosialkomiteen vil ha sitt første møte for å drøfte saken førstkommende tirsdag. Den foreløpige fristen for å avgi innstilling er satt til 1. april, men dersom komiteen mener det er behov for mer tid, kan komiteen selv forlenge fristen.

Saksordføreren Bent Høie (H) sier til NTB at regjeringspartiene i utgangspunktet står fast på den bioteknologiloven som Stortinget vedtok for kort tid siden med støtte fra SV.

– Nå har SV skissert et nytt forslag som vi har behov for å få vurdert og utredet nærmere. Det er mange ubesvarte spørsmål og mange problemstillinger å gripe fatt i, sier Høie til NTB.

(NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.