Tall fra forrige kvartal viser at norsk industri produserte omtrent samme mengde som kvartalet før, men det kom inn færre ordre for 2023.

Nå melder majoriteten av norske industriledere inn negative utsikter for første kvartal 2023, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Særlig er det produsenter av innsatsvarer som spår svak utvikling. Innsatsvarer er næringer som produserer trelast- og trevare, papir- og papirvare, kjemiske råvarer og metall.

Fortsatt rapporterer en høy andel industriledere om manglende tilgang på arbeidskraft, råstoff og andre innsatsfaktorer. Disse bidro til å begrense produksjonsvolumet i fjerde kvartal, men andelen som sliter med dette, er gradvis blitt lavere de siste kvartalene.

Produsentene av konsumvarer melder om nedgang på hjemmemarkedet, men økt ordretilgang fra eksportmarkedet. Konsumvarer er forbruksvarer som mat og drikke, møbler, farmasøytiske varer og varer fra trykking – som aviser og bøker.

(©NTB)