I en pressemelding understreker regjeringen at den mener intensiv ordinær jakt er det som best sikrer en bærekraftig og langsiktig forvaltning av villreinstammen.

– Uttak i vinter, med bruk av helikopter og snøscootere, ville ha utsatt dyrene for stress i en vanskelig tid. Vi har i vår vurdering vektlagt både dette, lokale innspill om å unngå slik felling, og usikkerhet knyttet til nytten av et slikt dramatisk tiltak. Derfor har vi valgt å ikke tillate statlige uttak av bukk nå i vinter på Hardangervidda, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Smittet simle

I september i år ble klassisk skrantesyke funnet hos ei simle på Hardangervidda. I forbindelse med bekjempelsen av den smittsomme sykdommen kom Mattilsynet og Miljødirektoratet nylig med en felles rapport.

De foreslo blant annet uttak av bukker på 2,5 år og eldre på Hardangervidda til vinteren i regi av Statens naturoppsyn. I rapporten heter det også at det ikke er mulig å estimere det eksakte uttaket på grunn av flere usikre faktorer.

Regjeringen trekker fram at det er enighet om at uttak av bukker er sentralt for å få best mulig kontroll over sykdommen på Hardangervidda. Uenigheten dreier seg om nødvendigheten og nytteverdien av å gjennomføre jakt i vinter.

Regjeringen har nå vurdert anbefalingen og altså konkludert med at det ikke skal åpnes for dette.

Ordinær jakt

– I vår vurdering av hvilke tiltak som er nødvendige å gjennomføre for å begrense, og om mulig utrydde sykdommen, har vi kommet til at uttak gjennom intensiv ordinær jakt er det virkemiddelet som best ivaretar både dyrevelferd og lokal og godt forankret langsiktig forvaltning av villreinstammen på Hardangervidda, sier klima- og miljøminister, Espen Barth Eide (Ap).

– Vi har fortsatt mål om å begrense smitte og om mulig utrydde klassisk skrantesyke i Norge. For å nå dette målet, er det sentralt å beholde ordinær jakt som den viktigste uttaksformen. Bekjempelse av skrantesyke krever stor innsats over lang tid, sier landbruks- og matministeren.

Det kom reaksjoner etter at TV 2 og VG onsdag publiserte en video som viser at villrein blir skadeskutt under jakt fra helikopter.