Under åtte prosent av norske voksne er uvaksinert mot koronaviruset. Samtidig viser de nye tallene fra Helse vest at denne gruppen er overrepresentert på intensivavdelingene ved helseforetakets sykehus.

I november og desember var 27 av 38 pasienter som måtte ha respiratorbehandling på intensivavdelingene ved sykehusene i Helse Fonna, Helse Førde, Helse Bergen, Helse Stavanger og Haraldsplass Diakonale Sjukehus, uvaksinerte.

Elleve pasienter var vaksinerte. Av dem var det åtte pasienter med nedsatt immunforsvar, mens de siste hadde andre risikofaktorer for å utvikle alvorlig koronasykdom.

– Dette viser at vaksinen gir svært god beskyttelse mot å bli alvorlig syk og havne på respirator. De eneste som ikke oppnår det gode vaksinevernet, er stort sett de immunsupprimerte pasientene, sier leder Stig Gjerde av regionalt intensivnettverk i Helse vest.

Tallene omfatter kun intuberte pasienter, altså pasienter som blir behandlet med invasiv respiratorstøtte og utgjør de aller dårligste pasientene.

(©NTB)