Ingrid Espelid Hovig (93) bor i dag på Frognerhjemmet i Oslo. Sykehjemmet drives av stiftelsen Frogner menighets hjem, men må legge ned driften fordi det ikke er bad på alle rom.

Nå skriver Dagbladet at Oslo kommune vil avvikle alle private sykhjem uten bad på rommene, som et ledd i å oppgradere standarden på sykehjemmene. Frognerhjemmet vil derfor ikke bli vurdert når ny avtale med kommunen skal ut på anbud. Dermed må Hovig og 52 andre beboere flytte.

- Vi er sjokkert over hvordan kommunen går fram. Beboerne har det godt på Frognerhjemmet. De opplever omsorg og føler seg trygge.

- For beboerne handler det ikke om badeværelser. Det handler om en helhet. Mange må uansett trilles til bad og toalett, sier Lars Røtterud, som er hennes nærmeste pårørende, til Dagbladet.

Dagens avtale løper ut 2018.

- Tilbydere av sykehjemsdrift er pålagt å kunne innfri både statlige og kommunale krav til sykehjemsbygg, svarer kommunen til Dagbladet.