I befolkningen ellers var det 6,3 prosent av de som var sysselsatt i 2019 ikke lenger i arbeid året etter. Også i denne befolkningsgruppen økte andelen ikke-sysselsatte med ett prosentpoeng i 2021.

Dette kommer fram i statistikk Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte mandag. Når det er en høyere andel av innvandrere enn befolkningen ellers som ikke lenger er i jobb, skyldes det ifølge SSB blant annet at mange jobber i næringer som har vært særlig utsatt under pandemien.

Forskjellen i andel arbeidsledige mellom næringer er svært stor. For eksempel var 20 prosent av de som jobbet i overnatting og servering ikke i arbeid året etter. I befolkningen ellers var andelen 7 prosent.

SSB påpeker også at blant innvandrere er det en høyere andel som kun har grunnskole enn i resten av befolkningen.

SSB skriver at selv om 2021 var sterkt preget av pandemien, var betydelig flere i arbeid da enn i 2020 – både blant innvandrere og i befolkningen ellers.

(©NTB)