Gå til sidens hovedinnhold

Ja, dette er en norsk flystripe

- Det ser ikke bra ut, sier driftsansvarlig.

Bodø internasjonale flyplass sin 60 år gamle rullebane skaper bekymring i en intern rapport.

Slitasjen på rullebanen i Bodø gir økt fare for flyulykker på flyplassen, ifølge en intern rapport utarbeidet av Flyplassdrift på oppdrag fra Flyplassjefen.

Flyplassledelsen har daglige bekymringer om fare for skader på fly som lander og tar av på grunn av fremmede objekter på rullebanen (Foreign Object Damage, eller FOD), dette gjelder spesielt hovedrullebanen.

«Alderen på betongen på rullebanens flater, normal slitasje, ekstra slitasje ved intensivert plassvedlikehold, vintervedlikehold, bruk av kjemikalier, frostsprengninger, langvarig mangel av fuger, manglende forsegling av banedekke, etc. har resultert i mange reparasjonsarbeider og usikkerhet om det gjennomføres flybevegelser med FOD på banen», står det i rapporten.

Fanger ikke opp alt

Sivile flyselskap regner skader på understellet for den største risikoen. Militæret er mest bekymret for at løse biter av ødelagte dekk suges inn i motoren og skader flyet.

Bare i 2011 ble det utført rundt 700 reparasjoner av betongskader, men omfanget av skader er økende og Forsvarsbygg mener at skadehyppigheten ikke er kontrollerbar.

«Den økningen i antall reparasjoner som nå oppdages og de nye skader som oppstår like etter at en reparasjon er utført, gjør oss bekymret for at det kan oppstå en situasjon der en skade ikke fanges opp», skriver Forsvarsbygg i rapporten.

Dessuten er det ofte eksterne selskaper som utfører reparasjonsarbeidet, noe som øker sjansen for en kollisjon med fly som lander.

Fare for alvorlige hendelser

Ifølge rapporten er det en viss fare for følgende hendelser:

* Punktering ved landing eller takeoff, med tap av retningskontroll, noe som kan føre til at flyet styrer ut av rullebanen og krasjer.

* Ødeleggelse av understellet med samme resultat.

* Motorbrann under start som følge av skader på grunn av løse objekter på rullebanen.

* Skarpe kanter eller hull i banedekket som fører til skader på skroget, systemer eller motor like før flyene letter.

* Midlertidig stengning av flyplassen for nødvendige reparasjoner.

Risikoen for slike hendelser varierer fra «tolerabel» til «uakseptabel».

– Ikke bra i det hele tatt

Samferdselsdepartementet opplyser til Nettavisen at det er Forsvaret som har ansvar for hva som kan gjøres på kort sikt. Dersom Stortinget går inn for den nye kampflybasen på Ørland i juni, vil Avinor overta rullebanen og ta stilling til hva som kan gjøres på lang sikt.

Sjefen for flyplassdriftskvadronen, oberstløytnant Bent Hanssen, erkjenner problemene.

– Nei, det ser ikke bra ut i det hele tatt. Det er knyttet usikkerhet til banedekket, noe vi har kompensert med hyppige inspeksjoner og reparasjoner. Vi kjører en nitid kontinuerlig kontroll. Når vi oppdager skader, foretas det en vurdering om tar det med en gang eller utsette det til en større vedlikeholdsrunde som vi pleier å ta om sommeren, sier Hanssen til Nettavisen.

– Trenger raskt svar

Hanssen anslår vedlikeholdskostnadene til den 60 år gamle rullebanen til mellom 10 og 30 millioner kroner i året.

– Noe må gjøres med banen rimelig raskt. Vi må i hvert fall bytte toppdekket. Det har blitt gjort andre steder mend vekslende hell. Men det gir oss i hvert fall litt tid til å finne en mer permanent løsning, sier han.

Hittil har det ikke blitt registrert nevneverdige skader på fly som lander og tar av.

– Men det holder at det går galt én gang?

– Det er sant, og vi ønsker et raskt svar fra regjeringen slik at vi får et lokk på problemstillingen, sier Hanssen.

Trenger minst 460 millioner

Det det er bare et nytt toppdekke som vil gjøre risikoen for flyene akseptabel, ifølge rapporten. Men til og med dette er ikke en varig løsning.

– Det er behov for å forbedre banedekket på Bodø Flyplass. Det er utredet tre alternativer. Det ene er å bytte ut toppdekket. Det andre er å fortsette å renovere i større intensitet enn før. De tredje er å flytte rullebanen 60 meter sørover og dermed bygge helt nytt, sier Avinors avdelingsdirektør for regionale lufthavner, Margrethe Snekkerbakken, til Nettavisen.

Kostnadene på dette vil variere mellom 460 og 770 millioner. I juni kommer Stortinget å ta stilling til om kampflybasen skal flyttes, det er usikkert hvilke følger dette vil få for en ny rullebane.

– En del av disse investeringene må tas uansett beslutning om kampflybaselokalisering, og en del må gjøres før Forsvaret eventuelt forlater Bodø, sier Snekkerbakken.

– Helt på grensen

I forrige uke besøkte Stortingets transport- og kommunikasjonskomité Bodø flyplass og ble orientert om den dårlige forfatningen til rullebanen.

Blant dem var Fremskrittspartiets Bård Hoksrud som kaller situasjonen alvorlig.

- Det er nesten helt på grensen av hva som er forsvarlig. Flyplassen bruker mange ressurser på å sikre at det ikke ligger steiner og betongelementer på rullebanen, som kan føre til en kjempealvorlig situasjon, sier Hoksrud til Nettavisen.

Hoksrud sier at siden det er så mange involvert i driften av fyplassen, både Luftforsvaret, Avinor og Samferdselsdepartementet, at har det vært problematisk å skjære gjennom med gode løsninger.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget