I april ble bruken av Janssen-vaksinen satt på pause i Norge, etter flere tilfeller der vaksinerte har fått blodpropper og lave blodplater.

I tiden etter har regjeringen og Folkehelseinstituttet (FHI) vurdert om den kan gjøres tilgjengelig for frivillig bruk.

Regjeringens mål er å lage en ordning hvor enkelte frivillig kan la seg vaksinere med Janssen-vaksinen utenfor Folkehelseinstituttets offisielle vaksineprogram. I mai ble det kjent at FHI anbefalte å ikke gjøre Janssen-vaksinen tilgjengelig for bruk utenfor vaksinasjonsprogrammet.

Svaret på hva som skjer videre med Janssen-vaksinen avsløres muligens onsdag. Da har regjeringen innkalt til pressekonferanse klokka 14, der temaet er Janssen-vaksinen.

(©NTB)