Gå til sidens hovedinnhold

Jens til kamp mot mobbing

Norske barn er blant de som blir utsatt for mest digital mobbing i i Europa.

Stoltenberg signerte torsdag på vegne av regjeringen et nytt manifest mot mobbing, noe som markerte starten på en kampanje mot mobbing som skal vare i fire år.

Gjennom årlige kampanjer skal det settes søkelyset på ulike sider ved mobbing. Den første kampanjen skal ta for seg digital mobbing.

Forskere har nemlig gjennom en europeisk undersøkelse kartlagt at åtte prosent av norske barn har opplevd digital mobbing det siste året. Det er mer enn i de fleste europeiske land.

- Den aller første kampanjen skal handle om kampen mot digital mobbing. Formålet er å skape nasjonal oppmerksomhet rundt digital mobbing, samt bidra til å gi innhold til det lokale arbeidet mot mobbing, står det i en pressemelding fra Statsministerens kontor.

- Godt utgangspunkt
Resultater fra Elevundersøkelsen viser at de totale mobbetallene de siste årene har vært stabile.

- Det vil verken regjeringen eller de andre partene i manifestet slå seg til ro med. Det er derfor behov for felles innsats på tvers av ulike arenaer for å komme mobbingen til livs. Jeg er glad for at flere aktører enn noen gang nå står bak manifestet, sier Stoltenberg i en uttalelse.

Selv om vi ligger høyt på mobbelisten, mener kunnskapsminister Kristin Halvorsen at Norge likevel har et godt utgangspunkt for å bekjempe digital mobbing.

- 97 prosent av barna i Norge sier at læreren deres har engasjert seg i nettbruken deres. Like mange svarer at foreldrene engasjerer seg aktivt for å gi dem en trygg bruk. Disse resultatene er høyest i Europa og dette skal vi bruke aktivt i kampen mot digital mobbing, sier Halvorsen.

- Må skje lokalt
Manifestet skal gjelde for fire år framover og legger stor vekt på å forankre mobbearbeidet sterkere lokalt.

- Det viktigste arbeidet mot mobbing skjer i lokalmiljøet. Vi oppfordrer derfor alle kommuner til å utarbeide sitt eget lokale manifest, heter det i en felles uttalelse fra statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

På nettsidene til Kunnskapsdepartementet kan kommunene registrere seg som manifestpart.

Reklame

Slik sparte Charlotte 15.000 kroner på billånet

Kommentarer til denne saken