– Jeg tror KrF selv finner ut av hvilke krav de vil stille i forhandlingene på Stortinget, sier Jensen med henvisning til at både den omstridte sukkeravgiften og gravferdsgebyret overlevde regjeringens forslag til revidert budsjett.

– Jeg mener utgangspunktet er godt for å bli enige, ikke minst fordi vi ble enige om hovedrammene da vi forhandlet om statsbudsjettet i fjor høst. Denne revideringen er mer å regne som en rundingsbøye, der vi justerer kart og terreng, utdyper finansministeren.

Mindre oljesmurt

De viktigste justeringene i så måte er en innstramming av oljepengebruken på 5,6 milliarder kroner som blant annet kommer fordi utgiftene til sykepenger går ned og flere kommer i arbeid.

Regjeringen legger opp til å bruke 2,7 prosent av Statens pensjonsfond utland – det såkalte oljefondet – noe som er 0,2 prosentpoeng lavere enn i statsbudsjettet som Stortinget vedtok i desember i fjor.

Oljepengebruken blir dermed 225,5 milliarder kroner.

– Nedjusteringen må sees i sammenheng med at fondets verdi steg kraftig i fjor høst, sier Jensen.

Ønsker mer kutt

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB er tilfreds med at regjeringen ikke har falt for fristelsen til å bruke den ekstra oljegevinsten som har kommet siden i høst, men skulle gjerne sett enda hardere lut.

– Skulle jeg vært skikkelig fornøyd, så skulle jeg ha sett at politikerne gikk skikkelig til verks og kuttet i offentlige utgifter, sier Haugland til NTB.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum er inne på noe av det samme – nemlig at en bedring av ledighetstallene vil gi lavere utgifter til dagpenger, som igjen åpner for å bruke mindre oljepenger.

Lavere ledighet

Nøkkeltallene som regjeringen la fram tirsdag morgen, indikerer at pilene peker i riktig retning for norsk økonomi. Ikke minst er ledigheten på vei ned og en stadig større andel av oss på vei inn i jobb.

Forventet ledighetstall (AKU-tallene) anslås til 3,8 prosent, som er 0,2 prosentpoeng lavere enn regjeringens prognose da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram i fjor høst.

– Bedringen kommer raskere enn ventet, og det er gledelig. Nedgangen i ledigheten kommer i hele landet, sier Jensen.

– Dette stemmer med den virkeligheten vi ser utenfor vinduene våre og som våre medlemmer forteller oss om, sier Dørum til NTB.

Vekst over trend

Veksten i fastlandsøkonomien ligger over den historiske trenden, fastslår regjeringen. Veksten anslås til 2,5 prosent i år og 2,6 prosent neste år – noe som er på linje med det regjeringen la opp til i statsbudsjettet.

Budsjettets påvirkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen) anslås dermed å være nøytral på 0,1 prosentpoeng.

– Revidert budsjett skal normalt ikke inneholde store endringer hvis ikke særskilte forhold skulle tilsi det, men det har ikke vært noen slike særskilte forhold den siste tiden. Det er derfor betryggende at de opprettholder innretningen fra statsbudsjettet i høst, som gir en veldig forsiktig påvirkning på norsk økonomi, sier Dørum.