– Jeg er glad over at Krfs landsmøte anbefaler et forpliktende samarbeid for å unngå at Ap, SV og Sp får innflytelse, sier hun til NTB.

Statsråden bemerker at partiene har levert mye god politikk sammen, og trekker fram helsekøene som går ned og valgfriheten som går opp.

– Vi bygger mer vei og bane enn noen gang før, og vi har sikret balanse mellom en streng innvandringspolitikk og en god integreringspolitikk, fortsetter hun.

Når det gjelder de kommende regjeringsforhandlingene, tar hun et skritt ad gangen.

– Frp er klar for sonderinger med KrF, men jeg har ikke tenkt å forskuttere en regjeringsutvidelse. For Frp er det politikken som er viktigst. Derfor kommer vi til å bruke tid på å forankre den videre prosessen i partiet for å sikre at Frps kjernesaker også blir ivaretatt, dersom KrF skal inn i regjering, sier hun.

(©NTB)