Jenter ved Hersleb videregående skole i Oslo har barket sammen i fire masseslagsmål siden skolestart.

Videoer av slagsmålene sirkulerer blant ungdommer i Oslo og NRK har fått tilsendt noen av disse. Du kan se den nederst i saken. Slåsskampene innvolverer også jenter fra andre skoler.

I én av videoene går jenter løs på hverandre i klasserommet. I en annen slåss de utenfor skolen mens voksne forsøker å skille dem.

– Vi har hatt slåsskamper tidligere, som det er på alle skoler fra tid til annen, men sånn som det har vært den siste uke har vi ikke opplevd før, sier rektor Anja Teig til NRK.

Opptakten til flere av slåsskampene skal ha vært såkalt «blikking» - at man stirrer på en provoserende måte. Andre slagsmål har oppstått fordi det ikke er faste plasser i klasserom, og at jenter har tatt hevd på «sin» pult.

– Vi samarbeider med forebyggende politi, Salto og Utdanningsetaten for å trygge elevenes læringsmiljø og en trygg skoledag for alle, sier rektor Anja Teig til NRK.

Hilde Herstad, politibetjent i forebyggende gruppe i Oslo-politiet, sier at det er nulltoleranse for vold i Oslo-skolen - og opplyser til NRK at hun har hatt møter med to av jentene, en fra hver gruppering.

– Det viktige er å prioritere tryggheten til de som er på skolen for å følge undervisningen. Det må få konsekvenser om du ikke klarer å oppføre deg. Det er ingen menneskerett å gå på videregående skole, sier Herstad til NRK.

Har du tips om saken? Send tips til Nettavisen her.

Politikontakt på alle videregående skoler

Høsten 2017 fikk samtlige videregående skoler i Oslo sin egen politikontakt.

Samtidig ble det også kjent at politiet i Oslo utarbeidet en «verstingliste» med nærmere 40 navn på elever som knyttes til vold og narkotika.

Dagsavisen meldte da at det var etablert et felles nettverk for samarbeid og erfaringsdeling ved skoler som opplever en opphoping av svært krevende elever.

Les også: - Osloskolen gjør det best i landet, viser ny forskning

Skolene som ble trukket fram var Stovner, Persbråten, Bjørnholt, Holtet, Hersleb, Ulsrud, Hellerud, Etterstad og Kuben.

Under et møte mellom politiet og Utdanningsetaten i Oslo kommune i slutten av august i fjor kom det fram at tallet på elever med kriminell bakgrunn i den videregående skolen i Oslo totalt kan ligge på mellom 50 og 60.

Les: Elever fant pistol på skole i Oslo