Gå til sidens hovedinnhold

John Arne Riise må i rettssak - bitter strid om 483.000 kroner

Eks-kona krever at pengene fotballstjernen har tatt ut fra en barnekonto tilbakeføres. Tirsdag er det rettssak.

I oktober omtalte Nettavisen at den tidligere landslagsstjernen i fotball John Arne Riise er i en bitter strid med sin andre eks-kone, Maria Elvegård.

Bakgrunnen for konflikten er at det i tidsrommet 07.12.16 - 19.03.17 er gjort til sammen ti uttak fra en konto tilhørende ett av deres felles barn. Totalt er beløpet på 483.000 kroner. Det største uttaket er på 150.000 kroner, og Riise bestrider ikke at han har tatt penger ut av kontoen, men bestrider kravet.

Forholdet ble også anmeldt til politiet i mai i fjor. Saken er fortsatt under etterforskning, men Riise nekter straffskyld.

Partene har ikke klart å komme til enighet verken privat, gjennom advokater eller rettsmekling. Neste runde er dermed rettssak som er berammet i Sunnmøre tingrett tirsdag.

Mandag ettermiddag opplyser tingretten til Nettavisen om at det blir skriftlig behandling av saken. Partene møter dermed ikke i rettssalen eller på videolink. Heller ikke de stevnede vitnene møter i retten.

- Fullbyrdet gave

I sluttinnlegget til Elvegård fastholder hun kravet om at de 483.000 kronene skal tilbakebetales med renter. Hun krever også å få betalt saksomkostninger.

I korte trekk anfører hun:

«Fylkesmannens samtykke må foreligge dersom vergen ønsker å låne ut den mindreåriges midler til seg selv og andre.

Når en konto er opprettet i barnets navn, er det til enhver tid innestående beløp å anse som en fullbyrdet gave til barnet. Uten nærmere hjemmel eller avtale har verger ikke anledning til å disponere over innestående midler, da disse vil tilhøre barnet.

At partene har disposisjonsrett over kontoen, eller at det var partene som i sin tid overførte pengene til kontoen, er således uten betydning.»

- Vi har prøvd å rydde opp i denne saken i et halvt år. De siste månedene har vi ikke engang fått svar på henvendelser. Pengene dukker ikke opp og det blir også et stort rentetap for min klient, i tillegg til at det er en stor belastning for henne som mor. Hun kommer rett og slett ingen vei.

- Vi har sett oss nødt til å politianmelde, skrive brev til fylkesmannen og nå ta ut sivilt søksmål, sa Elvegårds prosessfullmektig, advokat Mette Yvonne Larsen til Nettavisen i oktober.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få ytterligere kommentar fra Elvegårds prosessfullmektig, advokat Mette Yvonne Larsen i dag.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Riise bestrider søksmålet

Av kontoutskriftene, som Nettavisen har fått tilgang til, går det frem at uttakene er gjort fra en norsk konto i en norsk bank.

Riise på sin sider mener det ikke er norsk lov som gjelder fordi pengene som ble satt inn på barnekontoen var opptjent da han var proff i Roma i Italia. Videre begrunner han det med at både barna og eks-konen er utvandret til England.

Riise bestrider søksmålet og anfører følgende i sitt sluttinnlegg:

«Riise er forøvrig av den oppfatning at han aldri har fullbyrdet noen gave til sin datter, men at meningen var at han skulle spare med sikte på at midlene skulle kunne tilfalle XX og YY på et senere tidspunkt når de ble voksne.

Det foreligger f eks ingen gavebrev eller gaveerklæring, og Riise og barnas mor har fortsatt å disponere innestående på konto og har ansett seg som eier av pengene.

Uansett har det aldri vært meningen at pengene etter skilsmissen med Maria skulle være mulig å disponere for mor. Midlene burde derfor vært flyttet tidligere.»

Riises manager Erland Bakke mener saken ikke hører hjemme i media. Han vil derfor ikke kommentere saken ytterligere nå, og viser til en klage han har sendt til Pressens Faglige Utvalg om saken Nettavisen publiserte i oktober.

Etterforskes av politiet

Bakke har tidligere opplyst at Riise mener han ikke har gjort noe straffbart.

- Riise ønsker bare å spare penger til deres felles barn, men blir møtt med søksmål av sin eks-kone som prøver å få kloen i pengene han sparer til barna gjennom å anlegge et søksmål gjennom deres yngste datter, skrev Bakke i en mail til Nettavisen i høst.

Riise krever også at Elvegård betaler tilbake 51.688 kroner til sparekontoen med forsinkelsesrenter. Ifølge Larsen var det hun selv om oppfordret Elvegård til å foreta uttaket.

- Hun tok ut resten av pengene på kontoen og overførte det til en annen konto da hun oppdaget de mange uttakene Riise hadde gjort. Det var etter beskjed fra meg at hun gjorde dette, for å hindre flere underslag, sa Larsen til Nettavisen i juli i fjor.

Riise krever også at eks-konen skal betale saksomkostninger.

I tillegg til pengekrangelen er Riise under politietterforskning for det eks-konen Elvegård mener er underslag eller grovt underslag,

I politisaken ble han anmeldt for det Elvegård mener er underslag eller grovt underslag, som reguleres av straffelovens paragraf 324 og 325. Strafferammen for underslag er bøter til to års fengsel. Dersom tilfellet anses grovt er øvre strafferamme seks års fengsel.

Formelt er det ett av Riises barn, bosatt i England, som står som saksøker, men siden barnet ikke er fylt 18 år er det eks-kona Elvegård, i kraft av å være barnets verge, som offisielt saksøker Riise.

Reklame

NÅ: Tilbud på alle produkter fra Dewalt

Kommentarer til denne saken