Bakgrunnen for både søksmålet, og politietterforskningen, er at Elvegård mener Riise urettmessig har tappet kontoen til barnet.

Formelt er det ett av Riises barn, bosatt i England, som står som saksøker, men siden barnet ikke er fylt 18 år er det eks-kona Elvegård, i kraft av å være barnets verge, som offisielt saksøker Riise.

Riise bestrider ikke at han har tatt penger ut av kontoen, men benekter gjennom sin manager Erland Bakke for at han har gjort noe ulovlig eller straffbart.

Ti uttak fra barnekonto

- Riise ønsker bare å spare penger til deres felles barn, men blir møtt med søksmål av sin eks-kone som prøver å få kloen i pengene han sparer til barna gjennom å anlegge et søksmål gjennom deres yngste datter, skriver Bakke i en mail til Nettavisen.

I søksmålet kommer det frem at det i tidsrommet 07.12.16 - 19.03.17 er gjort til sammen ti uttak fra kontoen. Det største uttaket er på 150.000 kroner, og Riise bestrider ikke at han har tatt penger ut av kontoen.

37-åringen ønsker ikke å kommentere saken overfor Nettavisen.

Stevningen mot den tidligere landslagsspilleren er levert inn til Sunnmøre tingrett.

Riise politietterforskes for samme sak som det nå er tatt ut søksmål i. Politiet har ennå ikke påtalemessig avgjort straffesaken, så det er usikkert om det blir tatt ut tiltale eller om politiet i Ålesund henlegger saken.

I politisaken ble han anmeldt for det Elvegård mener er underslag eller grovt underslag, som reguleres av straffelovens paragraf 324 og 325. Strafferammen for underslag er bøter til to års fengsel. Dersom tilfellet anses grovt er øvre strafferamme seks års fengsel.

- Har prøvd å rydde opp

Eks-kona bekrefter overfor Nettavisen at et søksmål er levert.

- Jeg kan bekrefte at det pågår en sak, men det er min advokat som uttaler seg om dette, sier Maria Elvegård i en kort kommentar til Nettavisen.

Det er advokat Mette Yvonne Larsen som har sendt inn søksmålet.

- Vi har prøvd å rydde opp i denne saken i et halvt år. De siste månedene har vi ikke engang fått svar på henvendelser. Pengene dukker ikke opp og det blir også et stort rentetap for min klient, i tillegg til at det er en stor belastning for henne som mor. Hun kommer rett og slett ingen vei, sier Larsen til Nettavisen.

- Vi har sett oss nødt til å politianmelde, skrive brev til fylkesmannen og nå ta ut sivilt søksmål, sier advokaten.

- Er det rimelig at moren skal sitte med alle pengene?

- Det har aldri vært snakk om at noen av foreldrene skal ha pengene. Midlene som er satt inn på kontoen er å anse som en fullbyrdet gave og tilhører barnet. På dette punktet er jusen klar, mener Larsen.

I søksmålet går det frem at saken gjelder «disposisjoner over en mindreårigs midler i strid med vergemålslovens bestemmelser. Det er den mindreåriges sparekonto det er disponert over».

I søksmålet står det videre at den aktuelle kontoen ble opprettet i barnets navn, i en norsk bank, med tanke på sparing til fremtidig utdanning. Kontoutskrifter viser at det jevnt og trutt er satt inn penger av Elvegård og Riise. Familiemedlemmer av Elvegård har også satt inn gavebeløp.

I søksmålet, og av kontoutskriftene, går det frem at det skal ha vært 524.736 kroner på kontoen, i slutten av september 2016.

Det kommer også frem at eks-kona ved tidligere anledninger har forsøkt å få til en løsning utenfor domstolene, men dette er avvist av Riise og hans advokat Fred Gade.

Gade har ikke besvart Nettavisens henvendelser, men i et brev han sendte til Elvegård og hennes advokat Mette Yvonne Larsen i april, skriver han følgende om deres varsel om søksmål og anmeldelse til politiet:

- Varselet tilbakevises i sin helhet, som faktisk og rettslig grunnløst.

Advokat Gade mener også at saken ikke er regulert av norsk rett fordi begge parter ( Riise og Elvegård, som begge disponerer kontoen) bodde i England på tidspunktet for opprettelsen av bankkontoen.

Elvegård og begge barna er norske statsborgere, men bosatt i London, England.

- (...). Pengene på bankkontoen antas opptjent i England, og bankkontoen er engelsk. Dette tilsier at verken sakens sivilrettslige, eller strafferettslige side, er regulert av norsk rett, skriver Gade i brevet til Elvegård og advokat Larsen.

Denne påstanden bestrides av Elvegård, og i søksmålet dokumenteres det at kontoen er opprettet i daværende Nordlandsbanken, som senere ble overtatt av DNB.

Riise-manager: - Trist sak

Bakke sier til Nettavisen at pengene Riise tok ut er trygt plassert:

- Pengene til deres felles barn har jeg sett, og er trygt og godt plassert på en egen konto som kun Riise disponerer. Det er bare en utrolig trist sak. Det er naturlig etter en skilsmisse at John Arne ikke lenger ønsker at hans ekskone skal ha disponeringsrett over en konto med barnas sparepenger, sier han.

Bakke ønsker ikke å vise dokumentasjon til Nettavisen på at pengene det er snakk om er plassert på en konto.

I tillegg til politietterforskning og sivilt søksmål, er Nettavisen kjent med at Fylkesmannen i Oslo og Akershus mottok et varsel i saken i mai i år. Per nå har ikke fylkesmannen hjemmel til å foreta seg noe i saken som angår pengene til barnet. Men i et brev som er unntatt offentligheten, skriver de at fylkesmannen likevel kan gi opplysninger i den pågåede politisaken.

Verken Riise eller hans manager Bakke ønsker å besvare spørsmål om saken hos fylkesmannen.

I begynnelsen av oktober ga Riise ut biografien «Fordeler og ulemper ved å være John Arne Riise», skrevet av Jens M. Johansson. Her forteller han både om privatlivet sitt, og deler tanker og hendelser fra sin innholdsrike fotballkarriere.

John Arne Riise, som ifølge Folkeregistret har bostedsadresse i Italia, er i 2016 oppført med en inntekt på 217.951, formue på 0 og 72.853 kroner i skatt.

Dette sier ekspertene, som uttaler seg på generelt grunnlag i saken:

John Christian Elden, advokat med møterett for Høyresterett og, tidligere overformynder i Oslo kommune.

- På generelt grunnlag kan jeg si at vergemålsloven regulerer forholdet for barn som er bosatt i Norge, og at foreldrene da ikke har rett til selv å disponere over barnets midler.

- Først må det fastslås at pengene er barnets. Det er ikke avgjørende hvilket navn kontoen står i. Dersom pengene tidligere er gitt til barnet, er det forbudt for foreldrene å disponere over disse til eget formål uten samtykke fra fylkesmannen. Dersom barnets midler overstiger cirka 180.000 kroner, skal de dessuten normalt stå på konto hos fylkesmannen. Hvis barnet er bosatt i utlandet, vil hjemlandets lov kunne være annerledes.

- Det er dessuten et stykke fra et ulovlig uttak til et straffbart uttak. Det vil i tillegg forutsette at vergens forsett er å ta pengene til seg selv eller å bruke dem uberettiget. Men uansett vil en verge som tar ut barnets penger måtte erstatte disse dersom uttaket ikke er lovlig.

Katrine Kjærheim Fredwall, stipendiat ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Katrine Kjærheim Fredwall.

Fredwall understreker at hun ikke kjenner til Riise-saken, og uttaler seg kun på generelt grunnlag.

- Utgangspunktet er normalt at begge de voksne har foreldreansvar og vergeansvar. Er man verger skal man disponere over barnets økonomi sammen. Det forutsetter at man opptrer som én enhet, og det er rimelig at man blir skeptisk dersom en av foreldrene tar ut større beløp av en konto uten at dette er avtalt. Vergeansvaret forutsetter at foreldrene opptrer til barnets beste, sier Kjærheim Fredwall og viser til vergemålslovens paragraf 18.

- Dersom vergene ikke blir enige i et økonomisk spørsmål av betydning, kan fylkesmannen treffe beslutning om forvaltningen. Fylkesmannen har også mulighet til å treffe beslutning om å overta forvaltningen av midlene slik at de kan trygges for barnet, slik det går frem av vergemålslovens pargraf 49.

- Utgangspunktet er at vergene skal forsøke å bli enige om all pengebruk på vegne av barnet, men om ikke det er mulig, kan det være bedre for barnet om forvaltningen overtas av fylkesmannen, sier Fredwall.