Bak det nye fødetilbudet Min fødsel i Sorgenfrigata på Majorstuen står jordmødre fra ABC-klinikken på Ullevål sykehus, melder Vårt Oslo.

– Vi er i oppstartsfasen og lanserer nye tjenester i løpet av 2023, heter det på nettsiden til den nye private fødeklinikken.

Etter 4. mars i år blir det ikke lenger mulig å føde på ABC-klinikken ved Ullevål sykehus. Begrunnelsen er at OUS skal spare penger.

Flere jordmødre fra ABC-enheten har derfor valgt å starte opp et privat tilbud, ifølge nettsidene til den nye fødeklinikken.

(©NTB)