Kopseng ble funnet skyldig i flere voldtekter mot den ene fornærmede over en periode i 2006.

Han var også tiltalt for ved ett tilfelle å ha gitt kvinnen drikke iblandet et bedøvende eller berusende middel og deretter voldtatt henne. Under dissens ble Kopseng ikke funnet skyldig i dette. Kopseng må betale kvinnen oppreisningserstatning på 200.000 kroner.

Han ble funnet skyldig i å ha voldtatt en annen kvinne i oktober 2012. Kvinnen var bevisstløs som følge av beruselse og/eller søvn og dermed ikke i stand til å motsette seg handlingen, slår lagmannsretten fast.

Kopseng var også tiltalt for å være skyld i at kvinnen var bevisstløs ved å dope henne ned før voldtekten, men han ble under dissens ikke funnet skyldig i neddopingen. Han må betale kvinnen erstatning på 150.000 kroner.

Kopseng soner allerede lovens strengeste straff – 21 års forvaring med en minstetid på ti år – etter å ha blitt dømt for overgrep mot 19 andre kvinner. Lagmannsretten utmålte derfor ikke straff nå.

Også Oslo tingrett fant Kopseng skyldig i voldtektene av de to kvinnene. Kopseng nektet for overgrepene og anket dommen.