Gå til sidens hovedinnhold

Justisdepartementet: - Vi har ikke forståelse for at det skal bli mindre politi ute

Politi-Norge skjelver etter varsel om budsjettkutt. Statssekretær Vidar Brein Karlsen maner til ro før statsbudsjettet er klart. Politidirektøren er taus.

Tidligere i dag omtalte Nettavisen et hemmelig dokument som Politidirektoratet (POD) har sendt ut til alle politidistriktene og politiets særorganer.

Her varsler de om trangere tider i 2016, og at nesten alle politidistriktene og særorganene (unntakene er Politiets IKT-tjenester og Kripos) må forberede kutt i budsjettet på to prosent.

– Har ikke forståelse

Flere tillitsvalgte har reagert, og blant annet anført at konsekvensen kan bli færre politi i gatene.

– Vi har ikke forståelse for at det skal bli færre politi ute. Også i år stilte vi krav til at politiet skulle levere færre restanser. Saksbehandlingen har dessuten gått ned på noen typer saker, oppklaringsprosenten har gått markant opp og det leveres mye bra arbeid der ute, slår statssekretær i Justisdepartementet Vidar Brein-Karlsen fast overfor Nettavisen.

– Jeg synes de politiansatte skal avvente budsjettet som endelig kommer 7. oktober, legger han til.

Etter at statsbudsjettet er lagt frem skal det vedtas av Stortinget. Der er dermed ikke slått endelig fast hva som faktisk blir politiets rammer for 2016.

I dokumentet, som er unntatt offentligheten, fremmer POD en rekke krav. Deriblant oppklaring av flere lovbrudd innenfor saker med seksuelle overgrep og grov voldskriminalitet.

Politiet bes også om å overholde fristene for å gjennomføre tilrettelagte avhør.

I tillegg går det frem av dokumentet at politiet skal videreføre, eventuelt styrke, innsatsen for å bygge ned restansene (saker som ikke er behandlet innen fristen på tre måneder).

Les også: Hemmelig dokument fra politidirektoratet varsler kutt i 2016

Les også: Varslet om økonomisk ukultur i Politiets utlendingsenhet

Tillitsvalgt: – Vi har mer enn nok å gjøre

– At vi skal styrke straffesakskjeden er i beste fall naivt å tro. Slik det ligger an nå har vi mer å gjøre med å holde dagens nivå. Klarer vi det bør vi være godt fornøyd. Noe annet er ikke realistisk, slik det er forespeilet, sier hovedtillitsvalgt i Vest-Finnmark politidistrikt Magnus Nilsen til Nettavisen.

– Hvis noe skal styrkes må POD fortelle oss hva vi skal prioritere bort.

Statssekretæren mener det er mulig å levere gode polititjenester selv om det er tøffe budsjetter.

– Det er ikke grunn til å krisemaksimere nå. Gjennom de to siste budsjettene har vi vist at vi satser på politiet - og det skal vi gjøre fremover, slår Brein-Karlsen fast overfor Nettavisen.

– Jeg har forståelse for at det er en stram driftssituasjon, men det er levert flere gode tjenester fra politiet i år og i fjor, til tross for at rammene har vært stramme. For meg virker det som det leveres veldig godt, men Justisdepartementet følger den økonomiske situasjonen tett og er i dialog med POD.

Politidirektoratet har ikke svart på Nettavisens henvendelser etter at de fikk tilsendt spørsmålene på mail tidligere i dag.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger