Tirsdag diskuterte statsråden ungdomskriminalitet med ledelsen i Oslo politidistrikt for andre gang på én måned.

– Den viktigste forebyggingen er at ungdomskriminaliteten blir oppklart og at den som har begått kriminaliteten, får en reaksjon, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til NTB.

– Hvis ikke ungdomsstraff fungerer, så må man dessverre ty til fengselsstraff, sier Kallmyr.

– Vurderer fengsling for sjeldent

Justisministeren har allerede åpnet for ytterligere tre fengselsplasser for ungdom på Eidsberg fengsel i Østfold. Det finnes allerede åtte slike fengslingsplasser for barn under 18 år i Norge.

Andelen under 18 år som ikke er registrert med lovbrudd i Oslo, har ligget jevnt på 97 prosent i flere år. Samtidig har andelen unge gjengangere i hovedstaden økt fra 88 i 2015 til 182 i fjor.

Justisministeren har en klar mening om hvorfor andelen unge gjengangere har økt.

– Det som ofte har vært utfordringen er at vi ikke har vært rask nok til å gi en reaksjon, og at jeg tror at man for sjeldent har vurdert fengsling, sier Kallmyr.

– Komplekst

Personer under 18 år begikk i fjor 2.951 straffbare forhold, opp fra 2.116 i 2014.

– Denne ungdomskriminaliteten er kompleks. Vi opplever alt fra økt grad av naskeri fra kjøpesentre til gjentatt, grov vold i den andre enden, sier politimester Beate Gangås i Oslo politidistrikt til NTB.

Politimesteren er enig er med Kallmyr om at reaksjoner tilpasset ungdommene er en viktig del av det forebyggende arbeidet mot ungdomskriminaliteten i Oslo.

Politiet og Justisdepartementet diskuterer nå om en lovendring bør vurderes for å kunne åpne for en tilpasset straff til barn under 18.

– Dersom man begår kriminalitet, skal det vurderes straff, og helst en straff som bidrar til vedkommende ikke begår ny kriminalitet, sier Gangås.

(©NTB)