Kampen om en stortingsplass

Kampen er knallhard i flere av partiene om å komme på Stortinget. Bare 30 representanter har takket nei til gjenvalg, og flere av de folkevalgte må kjempe for plassen. Få oversikt her.

20.09.04 08:24

Det er langt fra opplagt at en politiker med mange år bak seg på Løvebakken er sikret gjenvalg. I disse dager arbeider partienes nominasjonskomiteer med å sette sammen listeforslag til neste års Stortingsvalg.

TV 2 gått igjennom kampen om de 169 plassene på Løvebakken, og med utgangspunkt i de siste meningsmålingene sannsynlighetsberegnet hvor mange representanter hvert enkelt parti ligger an til å få inn på Stortinget ved valget neste høst.

Frp inn i Finnmark?
Tidligere finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ligger an til å bli renominert på toppen av Arbeiderpartiets liste. Etter valget får han trolig med seg Eva Nilsen, som var nykommer ved valget for fire år siden.

SVs Olav Gunnar Ballo får trolig også en ny periode. Derimot Ligger Høyres Raymond Robertsen an til å reisepass hjem etter en periode. Jan Henrik Fredriksen fra Fremskrittspartiet ligger i dag best an til å kapre dette mandatet.

Sentrum ute i Troms
Arbeiderpartiet har i dag to representanter fra Troms. Bendiks Harald Arnesen får trolig fornyet tillit på toppen av lista, mens Synøve Konglevoll må kjempe for å bli renominert etter å ha sittet to perioder på Løvebakken. Jarle Heitmann og Ronald Linaker er aktuelle navn i nominasjonsprosessen i Troms Arbeiderparti, som trolig ender opp med tre representanter på Løvebakken.

I Sosialistisk Venstreparti må trolig Lena Jensen kjempe for å fornyet tillit fra fylkespartiet. Hun var nykommer på Troms-benken ved valget for fire år siden. Partiet ligger an til å beholde mandatet ved valget neste høst.

Fremskrittspartiets Øyvind Korsberg får også trolig fornyet tillit, mens Høyres Åge Konradsen må kjempe mot Elisabeth Aspaker, som i dag er statssekretær i Helsedepartementet.

Kristelig Folkepartis Ivar Østberg står i fare for å bli vraket av velgerne. Også Senterpartiet ligger an til å bli uten stortingsplass fra Troms. For Sp ligger Ivar B. Prestbakkmo best an til å toppe listen.

Tøff kamp i Nordland
Hill-Marta Solberg troner ubestridt på toppen av Nordland Arbeiderpartis liste. Som i inneværende periode får hun trolig følge av to til Stortinget. Tor Arne Strøm er ønsket på andreplass av nominasjonskomiteen, mens Torny Pedersen er foreslått vraket, til fordel for 23 år gamle Siri Vasshaug fra Bodø. Hun kan dermed ligge an til plass på Stortinget.

Sosialistisk Venstrepartis Geir Ketil Hansen og Åsa Elvik vil trolig bli gjenvalgt. Begge har én periode bak seg. Fremskrittspartiet får trolig to fra Nordland, som i inneværende periode. Kenneth Svendsen og Jan Arild Ellingsen kan dermed trolig se frem til fire nye år på Løvebakken.

I Høyre vil Ivar Kristiansen toppe lista og få plass på Stortinget, men han blir trolig enslig Høyre-mann på Nordlandsbenken, mens Søren Fredrik Voie må kjempe for gjenvalg.

Nordland mister tre mandater som følge av endringene i valgloven, i tillegg til Høyre ligger dette an til å ramme KrF og Kystpartiet. I Kristelig Folkeparti blir trolig Jan Sahl renominert, men han må kjempe for stortingsplass, og er i øyeblikket ute.

Senterpartiets Odd Roger Enoksen har takket nei til gjenvalg og Janne Skjeldmo Nordås ligger an til å bli foreslått som toppkandidat. Sp berger i øyeblikket ett mandat med et nødskrik. I Kystpartiet har Steinar Bastesen sagt at han ønsker en ny periode.

Rødt i Nord-Trøndelag
Bjarne Håkon Hanssen er ubestridt listetopp for Arbeiderpartiet. Aud Gaundal har takket nei til gjenvalg og byttes trolig ut med Gerd Janne Kristoffersen. Arild Grande ligger an til tredjeplass på Ap-lista, en plass partiet trolig må kjempe hardt for å kapre.

I Senterpartiet har Marit Arnstad takket nei til gjenvalg. Partiets nestleder Lars Peder Brekk er den kandidateten som er mest foreslått av lokallagene. Også fylkesleder Bjørn Arild Gramm og tidligere leder i Bondelaget, Kirsten Ingjerd Værdal er ønsket på lista. Senterpartiet kaprer trolig mandat i Nord-Trøndelag.

I Sosialistisk Venstreparti får Inge Ryan fire nye år på Stortinget, mens Fremskrittspartiet kaprer det siste mandatet. Per Sandberg som er innvalgt på Stortinget i dag, bytter fylke og vil stille i Sør-Trøndelag. Det åpner veien for Frps fylkspolitiker Robert Eriksson på Stortinget.

Derimot ligger Kristelig Folkepartis Arne Lynstad an til å få reisepass, mens verken Høyre eller Venstre ligger an til mandat i neste periode.

Ap-strid i Sør-Trøndelag
Trond Giske topper listeforslaget i Sør-Trøndelag Arbeiderparti etter at Gunhild Øyangen har takket nei til gjenvalg. Gunn Karin Gjul er foreslått på andreplass, mens Jorodd Asphjell inntar trolig den tredje Stortingsplassen Ap ligger an til å få i Sør-Tøndelag.

Tidligere AUF-leder Eva Kristin Hansen ligger an til fjerdeplass, etter at tidligere rådgiver for Jens Stoltenberg, Kathinka Meirik har takket nei til å stå på listen, og Anne Sophie Hunstad, som er rådgiver for Trondheimsordfører Rita Ottervik, har sagt at hun ønsker en plass lenger ned på listen.

Nominasjonsstriden i Sør-Trøndelag Arbeiderparti dreier seg både om EU og gasskraft. Eva Kristin Hansen, er i likhet med Giske og Gjul EU-motstander, og EU-tilhengerne i Ap ønsker en annen kandidat på fjerdeplassen. Lokallaget i Trondheim ønsket Hansen på fjerdeplassen, etter kampvotering.

Øystein Djuepedal og Siri Vaggen Malvik fra SV ønsker begge gjenvalg og får trolig fire nye år på Stortinget. Også Børge Brende ligger an til gjenvalg. Han får trolig selskap av en Høyre-representant til. Både Micahel Momyr og Linda Hofstad, som i dag møter som varamedlem mens Børge Brende er statsråd, ønsker gjenvalg og kjemper om andreplassen.

Fremskrittspartiets Per Sandberg har gjort sørtrønder av seg, han er foreslått på topp av Frps liste. Frp ligger an til å få to representanter, men Christopher Stensaker som representerer Frp i dag er foreslått vraket. På andreplass er Tord Lien foreslått, mens Hanne Støttar Hagen er foreslått som Frps tredjekandidat i Sør-Trøndelag.

Senterpartiet mister dermed trolig sitt mandat i fylket. Den sittende representanten Morten Lund må i tillegg kjempe for gjenvalg, blant annet med barnebarnet til Per Borten, Ola Borten Moe. Kristelig Folkepartis Ola T. Lånke får også trolig reisepass hjem av velgerne.

Møre og Romsdal
Arbeiderpartiet ligger i øyeblikket an til å kapre tre mandater, mot to i dag. Karita Bekkemellem Orheim er sikker på topplassen. Asmund Kristoffersen ønsker også gjenvalg.

På tredjeplass av Ap-lista i Møre kommer trolig enten Ottar Kaldhol eller Svein Gjeldseth.

I Fremskrittspartiet har både Lodve Solholm og Harald Tom Nesvik sagt at de ønsker gjenvalg. Sylvi Listhaug fra Ørskog ønsker også stortingsplass, men må trolig nøye seg med varaplass. Høyres Petter Løvik er trolig sikret fire nye år, men han blir eneste Høyre-representant på Møre-benken. Elisabeth Røbekk Nørve får trolig reisepass hjem av velgerne.

I Kristelig Folkeparti har Kjell Magne Bondevik takket nei til fire nye år, og det pågår en knallhard kvinnekamp mellom May Helen Molvær Grimstad og Rigmor Andersen Eide, som har møtt som vara i Molvær Grimstads sykefravær deler av denne perioden.

Trolig vil ikke de to kvinnene som begge er fra Sunnmøre, kapre begge topplassene. Det åpner andreplassen for Modulf Aukan som i dag er vara for Kjell Magne Bondevik. KrF ligger dessuten bare an til et mandat fra Møre og Romsdal.

I SV får Bjørn Jacobsen trolig gjenvalg, mens Eli Sollid Øveraas må kjempe med Ola T. Heggem fra Rindal om listetoppen i Senterpartiet. Partiet ligger også an til å falle ut fra Møre-benken.

Sogn og Fjordane
Reidar Sandal er sikret topplassen for Arbeiderpartiet, mens det fremdeles er usikkert hvilken kvinne som etterfølger Aud Viken på andreplass. Ap ligger an til å få to mandater fra Sogn og Fjordane.

I Senterpartiet overtar nestleder Liv Signe Navarsete stortingsplassen etter Jorunn Ringstad som takker for seg, mens Erling Sande ligger an til andreplass på lista.

I dag ligger trolig Fremskrittspartiet best an til å kapre det siste direktemandatet fra Sogn og Fjordane. Fylkesformann Åge Starheim er favoritt til topplassen i Frp, men også Olav Mølster fra Florø er aktuell.

SVs Heidi Grande Røys ligger i dag ikke an til å komme inn på direktemandat. Heller ikke KrFU-leder Per Steinar Osmundnes (bildet) beholder Stortingsplassen for KrF, i likehet med Høyres Sverre Hoddevik. Han må dessuten trolig kjempe for å beholde topplassen på Høyres liste.

Flere kamper i Hordaland
Erna Solberg er suveren på toppen av Høyres liste, etter at Oddvard Nilsen har takket nei til gjenvalg. Med seg på Stortinget får hun Øyvind Halleraker og Torbjørn Hansen som begge har takket ja til gjenvalg. I Fremskrittspartiet er det duket for gjenvalg av de tre som sitter på Stortinget, Arne Sortevik, Gjermund Hagesæther og Karin Woldseth.

Arbeiderpartiets listetopp blir Olav Akselsen, etter at Rannveig Frøiland sier nei til gjenvalg. Han får med seg Anne-Grethe Strøm Eriksen og Per Rune Henriksen. Hilde Lydvo fra Voss er favoritt til å kapre det fjerde stortingsmandatet Ap trolig får i Hordaland. 22-år gamle Dag Ole Teigen fra Fjell ligger best an til å bli kampkandidat på femteplass, men blir trolig utfordret av sambygdingen Espen Villanger. Ordføreren i Lindås, Tove Brandvik ligger an til sjetteplassen.

I SV ønsker både Ågot Valle (bildet) og Audun Lysbakken gjenvalg, begge SVs stortingsplasser virker i øyeblikket sikre.

I Kristelig Folkeparti er det mange som kjemper om det som trolig blir to stortingsplasser. I dag har KrF, Ingebrikt Sørfonn, Anita Apeltun Sæle (bildet) og Ingemar Ljones. I tillegg ønsker statsrådene Knut Arild Hareide og Laila Dåvøy stortingsplass, samt Karl Johan Halleraker, som er generalsekretær i Indremisjonsforbundet.

I Venstre er partileder Lars Sponheim foreslått vraket av lokallaget i Bergen, og må kjempe for topplassen, en kamp han trolig vinner. Men i øyeblikket er Venstre-lederen ute av Stortinget.

Nye navn i Rogaland
På Rogalandsbenken blir det stor utskifting. Arbeiderpartiets Tore Nordtun får trolig med seg to partifeller. Tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet, nåværende fylkevaraordfører Eirin Sund er favoritt til andreplassen, mens det er foreløpig uklart hvem som stiller på de neste plassene, etter at Oddbjørg Austdal Starrfeldt takket nei til gjenvalg.

Også Høyre ligger an til tre på Rogalandsbenken, Bent Høie, Finn Martin Vallersnes og Siri Meling ønsker alle gjenvalg. Flere andre banker imidlertid på døra, med ønske om plass på Stortinget for Rogaland Høyre, og særlig Siri Meling ser ut til å kunne bli utfordret.

I Fremskrittspartiet blir Øyvind Vaksdal ny listetopp, etter at Jan Simonsen ble ekskludert fra partiet. Vaksdal får trolig følge av Solveig Horne Kolnes og Ketil Solvik Olsen. Favoritt til fjerdeplassen i Rogaland Frp er Bente Torsen fra Karmøy.

Kristelig Folkepartis Einar Steensnes har trukket seg, noe som har åpnet opp for partileder Dagfinn Høybråten i Rogaland. I øyeblikket ligger partiet an til bare et mandat i fylket, og nåværende stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal må dermed kjempe for å bli gjenvalgt. Hun får trolig andreplassen i nominasjonsprosessen i partiet, mens Karmøy-ordfører Kjell Arvid Svendsen trolig blir Rogaland KrFs tredjekandidat.

Sosialistisk Venstreparti gjenvelger Hallgeir Langeland, som kan gjøre seg klar for sin tredje periode på Stortinget. I Senterpartiet klarer Magnhild Meltveit Kleppa trolig å beholde plassen.

Venstre stiller mest trolig med Gunnar Kvassheim på topp, og tidligere Unge Venstre leder Monica Tjelmeland som nummer to, men er i øyeblikket langt unna en plass på Rogalandsbenken. Også Helge Solum Larsen fra Stavanger ønsker plass på Stortinget, men når trolig ikke opp mot veteranen Kvassheim.

Forutsigbart i Agder-fylkene
I Vest-Agder ønsker Arbeiderpartiets Rolf Terje Klungeland gjenvalg, og ligger an til å beholde sitt mandat på Stortinget. Høyre har i dag to representanter, Anne Berit Andersen og Peter Gitmark, som har møtt som vara for statsråd Ansgar Gabrielsen, må trolig kjempe om et mandat som partiet ligger an til å få.

I Kristelig Folkeparti ønsker Jon Lilletun gjenvalg, mens partiets nestleder Dagrun Eriksen som i dag er representant, trolig ikke vil komme inn.

Sosialistisk Venstreparti ligger an til å kapre et mandat, og om han ønsker, får trolig Torbjørn Urfjell fra Kristiansand denne plassen. Også Fremskrittspartiet ligger an til mandat, i øyeblikket er Stian Storbukås fra Kristiansand favoritt, men både Kjell Ivar Larsen og Line Vennesland er med i kampen om listetoppen. Frp falt ut i Vest-Agder i 2001, som følge av bråket og stridighetene i partiet.

I Aust-Agder blir Solveig Solbakken, tidligere statssekretær i Barne- og familiedepartementet mest trolig ny toppkandidat for Ap. Men hun må kjempe for listetoppen.

Høyres Jan Olav Olsen ligger an til å beholde sitt mandat, det samme gjør Thorbjørn Andersen fra Fremskrittspartiet. Kristelig Folkeparti mister trolig sitt mandat fra Aust-Agder.

Rødt i Telemark
Telemark Arbeiderparti ligger an til å kapre tre plasser, Sigvald Oppebøen Hansen og Gunn Olsen som sitter på Stortinget i dag ønsker begge gjenvalg, men kan komme til å bli utfordret.

SVs Sigbjørn Molvik sikrer seg trolig gjenvalg.

I Fremskrittspartiet blir det kamp om plassen som blir ledig når John Alvheim går av. Kampen vil trolig stå mellom tidligere FpU-formann Bård Hoksrud, som er favoritt til plassen og Nils Olav Skilbred.

Kari Lise Holmberg ønsker gjenvalg i Høyre, mens Bror Yngve Rahm ønsker gjenvalg i Kristelig Folkeparti, men begge ligger an til å miste sine mandater. I Senterpartiet ligger Torunn Kaasa best an til å bli nominert, men partiet er langt unna Stortingsplass.

Buskerud
Thorbjørn Jagland får fire nye år på Stortinget, med seg på Buskerud-benken får den tidligere Ap-lederen trolig dagens representant Sigrun Eng, og tidligere drammensordfører Lise Chrisoffersen.

Svein Ole Bekkejorde ligger an til å bli nominert som fjerdekandidat for Ap.

I Høyre blir nåværende representant Trond Helleland trolig utfordret av høgskolerektor Kristin Ørmen Johnsen, som har vært statssekretær for Erna Solberg. Også Beate Heieren Hundhammer ønsker gjenvalg i Høyr e, som ligger an til to på Buskerud-benken.

Også Fremskrittspartiet ligger an til to fra Buskerud. Ulf Erik Knutsen ønsker gjenvalg. Han kan få med seg Jørund Ryttman til Stortinget, men den tidligere nestformannen i FpU kan bli utfordret.

I Sosialistisk Venstreparti ligger Magnar Lund Bergo an til gjenvalg. Kristelig Folkepartis Finn Kristian Marthinsen ønsker også gjenvalg, men får trolig reisepass av velgerne. I Senterpartiet er Nils Petter Underbakke mest ønsket av lokallagene, mens tidligere generalsekretær Per Olaf Lundteigen også ønsker comeback i rikspolitikken. Partiet er imidlertid langt unna Stortingsplass i Buskerud.

Vestfold
I Vestfold blir tidligere FpU-formann Anders Anundsen trolig ny listetopp for Frp. Han får følge av nåværende representant Per Erik Monsen. Per Ove Width har takket nei til gjenvalg.

I Arbeiderpartiet har både Jørgen Kosmo og Ann Helen Rui takket nei til gjenvalg. Alt er dermed duket for at tidligere landsbruksminister Dag Terje Andersen gjør comeback, med seg får han trolig Anne Rygh Pedersen.

Svein Flåtten blir trolig gjenvalgt fra Høyre, mens Hans Kristian Hognses kan få reisepass av nominasjonsmøtet. Høyre ligger bare an til en representant.

I SV får trolig Inga Marthe Thorkildsen en ny periode. KrFs Elsa Skrabøvik ligger an til å ryke ut av Stortinget. På andreplass for KrF i Vestfold kommer trolig Harald Solberg, statssekretær i Finansdepartementet til å stå.

Ap-kamp i Oslo
Per-Kristian Foss er suveren listetopp for Høyre i hovedstaden. Kristin Krohn Devold har takket nei til gjenvalg, noe som trolig åpner for at Heidi Larssen blir ny andrekandidat. Både Inge Lønning, Afshan Rafiq og Ine Marie Eriksen ønsker gjenvalg. Høyre ligger an til å få inn fire fra Oslo.

I Arbeiderpartiet er Jens Stoltenberg selvskreven listetopp. Både Marit Nybakk og Britt Hildeng ønsker gjenvalg, men det stormer som vanlig bak Stoltenberg på Oslo-lista til Arbeiderpartiet.

Foto: Berit Almendingen

Flere ønsker seg også inn på den ledige fjerdeplassen, etter at tidligere fylkesleder Bjørgulv Froyn har takket nei til gjenvalg, blant annet nåværende fylkesleder Jan Bøhler. Også Saera Kahn, tidligere likestillingsombud Anne Lise Ryel og kvinnebevegelsens kandidat Karin Yrvin ønsker stortingsplass. Rune Gerhardsen (bildet) som er gruppleder i bystyret, kan også komme til å dukke opp i diskusjonen igjen. I tillegg kjemper AUF for å få en av de fem øverste plassene på Oslolista. Ap ligger an til fem mandater fra hovedstaden.

SV ligger an til tre mandater og alle dagens tre representanter, Kristin Halvorsen, Heikki Holmås og Heidi Sørensen ønsker gjenvalg.

I Fremskrittspartiet får både Carl I. Hagen og Siv Jensen fire nye år. Generalsekretær Geir Mo har varslet at han ønsker seg stortingsplass, men må kjempe om tredjeplassen med Christian Tybring Gjedde.

I Venstre er det klart for en ny periode med Odd Einar Dørum på Stortinget, mens Lars Rise ser ut til å bli listetopp for KrF, som i øyeblikket ligger an til å komme inn fra hovedstaden.

Flere kamper i Akershus
Akershus Høyre kan komme til å skyve Jan Petersen ned fra listetoppen. Etter at han gikk av som partileder har det kommet forslag om at den nyvalgte nestlederen Jan Tore Sanner (bildet) bør bli ny listetopp. De to får trolig følge av Sonja Sjøli, mens det er ventet kamp det fjerde mandatet Høyre ligger an til å ta i Akershus.

I Arbeiderpartiet er tidligere AUF-leder Anniken Huitfeldt foreslått på topp, foran Sverre Myrli. Han ble vraket av velgerne for fire år siden. Begge de to på topp er EU-motstandere.

Nåværende stortingsrepresentant Vidar Bjørnstad er skviset av de to og satt på tredjeplass i det foreløpige listeforslaget, mens ordfører i Ski, Gunvor Eldegard er foreslått på fjerdeplass på Ap-lista. Nominasjonskomiteen i Akershus Arbeiderparti er delt i synet på hvem som bør få femteplassen Anita Orlund fra Skedsmo eller rådgiveren til Jens Stoltenberg, Marianne Aasen Agdestein fra Asker. Ap ligger an til fem mandater i Akershus.

I Fremskrittspartiet ønsker Morten Høglund gjenvalg, det samme gjør Andre Kvakkestad, mens Ursula Evje har takket nei. Hans Frode Asmyhr som leder partiets stortingssekreteriat er blant dem som ønsker stortingsplass, det samme gjør Vibeke Limi og Wenche Pettersen. Det ligger dermed an til kamp om den tredje og siste av plassene Frp trolig kaprer.

I SV får trolig både Rolf Reikvam og Siri Hall Arnøy (bildet) fornyet tillit fra velgerne. I KrF er det fremdeles usikkert, men nominasjonskomiteen vil trolig gå inn for at Valgerd Svarstad Haugland skal få en periode til, etter at Dagfinn Høybråten ser ut til å bli kandidat i Rogaland. Hun kan imidlertid bli utfordret av Einar Holstad, som møter som varamann i denne perioden, mens Svarstad Haugland sitter i regjeringen.

Venstre er i øyeblikket ikke langt unna direktemandat i Akershus, men hvem som blir listetopp er foreløpig uklart. Senterpartileder Åslaug Haga ønsker en ny periode, men partiet hun leder er for øyeblikket ikke i nærheten av Stortingsplass fra Akershus.

Østfold
I Østfold ønsker både Signe Øye og Svein Roald Hansen gjenvalg. Partiet ligger an til tre mandater. Frps Øystein Hedstrøm og Henrik Rød takker av og åpner plass for Ulf Leirstein.

På andreplass er Vigdis Giltun foreslått, men hun blir trolig utfordret av Jon Jæger Gåsvatn, som ligger best an til å ta Frps andre og siste mandat i Østfold.

Odd Holten takker for seg på Østfold-benken, og den erfarne KrF-politikeren overlater sin plass til datteren, Line Henriette Holten Hjemdal, som danket ut partileder Dagfinn Høybråten i kampen om plass på Østfold-benken. I SV får May Hansen trolig fire nye år, mens Martin Engeset og Ingjerd Schou må kjempe om den ene plassen Høyre ligger an til å beholde.

Røde Hedmark
Sylvia Brustad er Aps toppkandidat. Hun får følge av Knut Storberget, mens nominasjonskomiteen har vraket veteranen Eirin Faldet til fordel for den langt yngre Anette Trettebergstuen som i dag er rådgiver for partiets stortingsgruppe. Det fjerde mandatet til Ap ligger an til å gå til Ivar Skulstad, mens Faldet er foreslått på femteplass, som i dag er utenfor rekkevidde, om ikke Ap kommer i regjering.

I Frp kan Per Roar Bredvold få kamp om Stortingsplassen, men de som ønsker å gi ham reisepass er så langt ikke enige om hvem som bør bli ny listetopp. SVs Karin Andersen blir gjenvalgt og kan se frem til fire nye år på Stortinget.

Høyres Bjørn Hernes har takket nei til gjenvalg og blir trolig erstattet av den nyvalgte fylkeslederen Gunnar Gundersen fra Åsnes, som kan seile inn på hedmarksbenken. Først i fjor kom han inn i kommunepolitikken, og tidligere i år ble han valgt til fylkeleder i Hedmark Høyre. Pernille Egeberg ligger an til å bli Høyres andrekandidat i Hedmark.

Senterpartiets Ola D. Gløtvold har takket nei til gjenvalg og ligger an til å bli erstattet av Tryge Magnus Slagsvold Vedum. Men Senterpartiet er i øyeblikket ute av hedmarksbenken. KrFs Åse Wisløff Nilsen får heller trolig ikke fornyet tillit fra velgerne.

Oppland
Torstein Rudihagen ligger an til å bli Aps nye listetopp i Oppland. Det er duket for kvinnekamp mellom Berit Brørby og AUF-leder Gry Larsen om andreplassen, mens Gjøvik-ordfører Tore Hagebakken trolig får det tredje mandatet Ap ligger an til. I Fremskrittspartiet ønsker Thore A. Nistad gjenvalg. Mens det en stund så ut til at han ville bli utfordret kan gjøvikenseren trolig se frem til fire nye år på Stortinget.

Kjetil Bjørklund ligger an til fire nye år for SV.

I Senterpartiet ønsker Inger Enger fire nye år, men Anne Tingelstad Wøien og Hans Seierstad er de to senterpartistene som er mest ønsket av lokallagene i fylket. Høyres Olemic Thomessen ligger an til å falle ut av Opplandsbenken.

Om nominasjonene
De fleste fylkespartiene er for øyeblikket midt i nominasjonsprosessene. Den beregnede fordelingen av mandater i fylkene har TV 2s politiske avdeling laget ved hjelp av sannsynlighetsberegning ut fra et snitt av meningsmålinger og politiske trender i fylkene de siste månedene.

Utjevningsmandater, et til hvert fylke er ikke fordelt. Opplysningene om kandidater er i all hovedsak samlet inn fra partiene, i enkelte tilfeller supplert med opplysninger fra lokale medier.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.