Flere politikere mener såkalt «hevnporno», som i mange tilfeller handler om ulovlig spredning av nakenbilder av personer som ikke ønsker det, eksploderer i omfang. De mener også at det er et stort samfunnsproblem.

Et nytt lovforslag vil være klart før sommeren, bekrefter justisminister Tor Mikkel Wara til Nettavisen.

Håndballstjernen Nora Mørk er blant de siste store profilene som har stått frem etter å ha opplevd spredning av private bilder. Saken er fortsatt under etterforskning.

- Mitt budskap til Nora Mørk, og alle andre som er rammet av dette, er at de ikke står alene. Dette problemet skal vi gjøre alt vi kan for å bekjempe, sier justispolitisk talsmann i Høyre Peter Frølich til Nettavisen.

- Det er mitt klare løfte til det norske folk.

Les også: Mørk: - Skuffer meg veldig at mange heller vil beskytte vennene sine enn å hjelpe meg

Ikke gjort noe på fire år

Gjennom sin far Morten Mørk gir håndballstjernen følgende kommentar om regjeringens arbeid:

- Det er udelt positivt at det jobbes med denne problematikken, så det blir spennende å se hva resultatet blir.

Med dagens lovverk er det ingen lover som går direkte på denne problematikken, men Høyre åpner for å straffe slike tilfeller med ubetinget fengsel, noe som er svært sjelden i dag.

- Å lage gode lovforslag tar litt tid, men det er verdt å gjøre et grundig arbeid, slik at vi får en lov som er så god at vi kan forfølge og få dømt personer som sprer nakenbilder, sier Frølich.

- Dere har sittet i regjering i fire og et halvt år, i en tid hvor flere politiadvokater forteller om at denne problematikken har tatt av. Hvorfor har dere ikke gjort noe med dette tidligere?

- Saken har høy prioritet. Men vi er opptatt av å gi realistiske forventninger. Her må vi ha hjernekirurgisk presisjon. Loven må treffe slik vi ønsker. Men regjeringen jobber nok så fort som mulig for å få presentert et nytt lovforslag.

- Vi åpner for bruk av fengsel ved hevnporno. Vi vil åpne for potensielt flere år i fengsel. Om grensen skal være to, tre eller fire år skal Stortinget få debattere når den tid kommer. Men ingen skal være i tvil om at regjeringen prioriterer dette. Vi trapper opp kampen mot spredning av nakenbilder. Vi må huske hvor alvorlig disse sakene er. De som sprer disse bildene ødelegger andre menneskers liv.

Les også: 15 personer anmeldt for deling av Mørk-bilder

Har du blitt utsatt for spredning av nakenbilder? Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Ap-forslag om økte straffer nedstemt

Wara gir følgende svar på hvorfor det ikke er kommet et nytt lovforslag tidligere for å beskytte personer som utsettes for spredning av nakenbilder.

– Jeg har ingen problemer med å forstå at flere er utålmodige, det er jeg også. På en annen side må dette blir gjort på riktig måte, slik at de nye reglene faktisk får ønsket effekt.

– Vi må blant annet ha klarhet i hvilke tilfeller som rammes. Kanskje skal fotografen og ikke bare den som sprer bildene holdes ansvarlig? Bør også film- og lydopptak omfattes? Og skal man kunne pålegge alle som har lagret slikt innhold om å slette det, selv om de ikke har spredt noe? Spørsmålene er mange, derfor er det viktig at vi får et godt faglig forankret forslag som blant annet ofre og støttespillere kan få komme med innspill til.

I mars stemte Stortinget ned et forslag fra Ap om økte straffer for spredning av nakenbilder. Det var likevel flertall for at det skulle utarbeides en ny lov.

- Vi var skuffet over at regjeringspartiene ikke tydelig ville stemme for økte straffer for denne type kriminalitet da Stortinget behandlet vårt forslag om å tydeliggjøre straffeloven og øke straffen for deling av bilder av andre uten samtykke. Når det er sagt håper vi at regjeringen står for det de sa, at de ville komme tilbake til Stortinget med en sak, sier leder for justiskomiteen på Stortinget Lene Vågslid til Nettavisen.

- Lovverket ligger etter utviklingen i samfunnet vårt. Det er viktig å få økte strafferammer og et tydeligere regelverk mot hevnporno og deling av denne typen bilder. Jeg håper ikke Regjeringen gjemmer seg bak lange unødvendige utredninger for å slippe å gjøre noe i denne saken.

Les også: Nora Mørk la ut bilder av menn som delte de private bildene hennes

Nora Mørk var også skuffet over Stortingets votering i mars. Selv om Stortinget var enige om et nytt lovforslag måtte utarbeides uttalte hun følgende til NTB gjennom sin far Morten Mørk:

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at Stortinget sier nei til et lovforslag mot en type kriminalitet som rammer utrolig mange jenter.

Slipper unna med bøter

I dag etterforskes «hevnporno»-saker under flere ulike straffebestemmelser, deriblant:

  • Brudd på opphavsretten.
  • Hensynsløs adferd.
  • Krenkelse av privatlivets fred.
  • Heleri.

I de aller fleste tilfellene straffes personer som har bidratt med spredning av personlige bilder med bøter. Ap mener dagens lovverk ikke er godt nok.

- Jeg mener det er helt urimelig at de som deler bilder og filmer av andre mot deres vilje ofte slipper unna med en bot, og at en straff på inntil to års fengsel er for lavt for de mest alvorlige tilfellene. Konsekvensene for de som utsettes for spredning av ulovlige bilder eller filmer, som er tatt uten deres samtykke, er enorme. Vi vet at flere som har blitt utsatt har tatt sitt eget liv. Derfor mener vi det er viktig å få på plass et bedre og mer rettferdig lovverk, sier Vågslid.

- I tillegg til å endre straffeloven bør regjeringen sørge for at politidistriktene har nok ressurser til å følge opp sakene på en god måte. Mange opplever i dag at anmeldelser ikke følges opp, og at sakene henlegges. Slik skal vi ikke ha det.

Høyre er enig med Ap om at strafferammene må opp, og gir følgende klare beskjed til personer som sprer nakenbilder:

- Vi har hørt historier om personer som har spredt nakenbilder som bare har ledd fordi de tror de slipper unna, eller tenker at de bare får en bot. Men snart er en ny lov på plass. Da vil jeg si følgende til alle som begår slike lovbrudd: Lykke til i retten, feiginger! sier Frølich.

Apper som Snapchat har bidratt til økningen av omfanget. Selv om regjeringen etter mer enn fire år i regjering ikke har fått et nytt lovverk konstaterer de at det er et viktig samfunnsproblem å bekjempe.

– Dette er et alvorlig problem, særlig med tanke på hvor store følger det kan få for dem som utsettes for dette. Mobiltelefonen gjør det veldig lett å spre bilder. Dagens unge er derfor mye mer sårbare enn tidligere generasjoner, som også kunne begå feil eller bli utsatt for overgrep. Utfordringen nå er at det blir dokumentert og spredt, sier Wara.