Gå til sidens hovedinnhold

Kanonår for oljefondet

Hver nordmann ble 130.000 kroner rikere.

2009 var det beste året i oljefondets historie. Kursoppgangen i de internasjonale finansmarkedene ga den høyeste årsavkastningen noensinne for Statens pensjonsfond utland i 2009. Fondet fikk en avkastning på 25,6 prosent, tilsvarende 613 milliarder kroner, og en meravkastning på 4,1 prosentpoeng.

Sammenlignet med referanseporteføljen som er fastsatt av Finansdepartementet, fikk fondets renteforvaltning en meravkastning på 7,4 prosentpoeng i 2009, mot -6,6 prosentpoeng året før. For fondet samlet var meravkastningen 4,1 prosentpoeng i 2009, mot -3,4 prosentpoeng året før.

- Utviklingen i 2009 må i likhet med 2008 i stor grad sees i lys av finanskrisen. Fondets langsiktige forvaltningsstrategi gjør at vi har kommet gjennom denne perioden på en god måte, skriver Yngve Slyngstad, direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM), i en melding.

Tatt igjen tapet
Oljefondet har tatt igjen det katastofale tapet i 2008, med fjorårets knallavkastning. I 2008 tapte fondet 633 milliarder kroner, mens oppgangen i fjor altså var på 613 milliarder kroner.

- Verdiene har kommet raskere tilbake enn vi kunne forventet. Normaliseringen av deler av rentemarkedene som sluttet å fungere under finanskrisen, har bidratt mye til den sterke meravkastningen, skriver Slyngstad.

Markedsverdien av fondet var 2.640 milliarder kroner ved utgangen av 2009, opp fra 2.275 milliarder ett år tilbake. Tilførselen til fondet på 169 milliarder kroner var den laveste siden 2004 og under halvparten av rekordnivået fra 2008. I tillegg reduserte en sterkere krone verdien av fondet med 418 milliarder kroner. Dette har ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

Gitt meravkastning siden starten
Fjorårets sterke oppgang, gjør at alle forholdstall ser positive ut for fondet .Siden 1998 har fondet i gjennomsnitt hatt en brutto årlig avkastning på 4,7 prosent. Årlig netto realavkastning har i samme periode vært 2,7 prosent, opp fra 1 prosent ett år tidligere. Siden oppstart har den årlige meravkastningen for fondet vært på 0,25 prosentpoeng.

Fondets gjennomsnittlige eierandel i de internasjonale aksjemarkedene økte til 1 prosent ved utgangen av året fra 0,8 prosent et år tidligere, mens eierandelen for Europa økte til 1,8 prosent fra 1,3 prosent. Fondets aksjeandel var på 62,4 prosent ved utgangen av 2009.

- Vi har i 2009 styrket NBIM på en rekke områder, med en ny styringsmodell og organisasjonsstruktur. Innenfor eierskapsarbeidet utvidet vi verktøykassen med en rekke nye virkemidler og lanserte to nye satsingsområder, velfungerende finansmarkeder og vannforvaltning, skriver Slyngstad.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar