*Nettavisen* Nyheter.

Kidnappet datter

Kvinnen bortførte sin datter (6) til England. Men etter pågripelse i England, slapp hun straffeforfølgelse i Norge.

23.02.06 09:54

Bakgrunnen er at barnefaren frafalt begjæringen om straffeforfølgelse av barnemoren for å sikre barnets retur til Norge.

- For min klient ble valget fornuftig. Vi hadde signaler om at hvis vi frafalt begjæringen om å straffeforfølge kvinnen, så ville domstolen i England ta hensyn til dette. Det gjorde også domstolen, sier advokat Erling Flisnes, som representerer barnefaren, til TV 2 Nettavisen.

Dermed ble avgjørelsen fra High Court of Justice i England at kvinnen ville tilbakeføre barnet til Norge under forutsetning av at hun «not will be arrested or prosecuted».

Flisnes ønsker nå en lovendring slik at det blir staten og ikke foreldrenes ansvar å begjære straffeforfølgelse i slike saker.

Bortførte datter
Barnekidnappingen fant sted i juni/juli i fjor, etter en at barnefaren hadde fått dom på at datteren skulle bo fast hos ham.

Kvinnen ønsket selv eneretten over barnet fordi hun mistenkte barnefaren for å ha sex-misbrukt datteren. Saken mot barnefaren ble henlagt som «intet straffbart forhold anses bevist».

Mannen fikk en dom på at datteren skulle bo hos ham og at kvinnen fikk vanlig samværsrett, en avgjørelse som kvinnen anket frem helt til Høyesterett, uten å få medhold.

Etter dette tok kvinnen datteren og dro «under jorden». Bortføringen endte med flere opphold i England.

I august i fjor ble kvinnen siktet etter paragraf 216, for å ha holdt barnet borte fra barnefaren. Samtidig ble det utstedt arrestbegjæring på kvinnen. Hun ble også offentlig etterlyst i Norge.

High Court of Justice i England kom med sin dom om tilbakelevering 14. desember i fjor.

Dette er paragraf 216:

§ 216. Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg.

Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.

Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet.

Endret ved lov 8 april 1981 nr. 7.

Krever innskrenket sin samværsrett

Etter kidnappingen har barnefaren nå bedt om at kvinnen skal få innskrenket sin samværsrett, som en følge av kidnappingen.

De har derfor gått til sak mot kvinnen.

I en nylig avsagt midlertidig avgjørelse fra Frostating lagmannsrett heter det at kvinnen frem til en endelig avgjørelse i saken bare får fire timers ukentlig samvær med sin datter, samvær som skal overvåkes av Barnevernstjenesten.

- På bakgrunn av at kvinnen rømte sammen med datteren og oppholdt seg i England med henne i omtrent et halvt år, finner lagmannsretten det klart at det foreligger særlige grunner som kan gi grunnlag for endring av den fastsatte samværsrett, heter det i kjennelsen.

- Frykten for ny bortføring er snarere blitt forsterket enn redusert i den tid som er gått etter at tingretten avsa kjennelse i saken, heter det videre i kjennelsen.

Justisministeren må gripe inn

Advokat Flisnes er glad for at barnet er tilbake hos barnefaren.

- Det går bra med både faren og datteren. De stortrives sammen.

- Samtidig mener jeg justisministeren nå bør gripe inn i lovverket når det gjelder paragraf 216 og sørge for en lovendring. Paragrafen bør endres slik at påtalemyndigheten selv kan reise straffesak, uavhengig av fornærmedes begjæring. Det må jo være i allmennhetens interesse at bortføringer blir straffeforfulgt, sier advokat Flisnes til TV 2 Nettavisen.

- Ikke optatt av fengselstraff

Barnefaren Harald Hildre er også oppgitt over at han måtte ta initiativet til en ny runde i retten.

- Jeg er ikke opptatt av at hun skal få fengselstraff, det er ingen ekstrabelastning. Men det er en ekstrabelastning at det er jeg som må gå til det skritt å gå til rettssak for å be om innskrenket samværsrett. Det burde jo være automatikk i dette, som et signal til personer som bare forsvinner med barna, sier Hildre til TV 2 Nettavisen.

- Hvorfor skal det være min plikt når dette strengt tatt en noe offentligheten burde hjulpet med meg? Det offentlige burde tatt bedre vare på personer som havner i en slik situasjon, sier Hildre.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.