Tirsdag forlot enken etter fredsprisvinner Liu Xiaobo, kunstneren Liu Xia (57), Kina etter åtte år i husarrest. Løslatelsen ble hyllet av Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen, som fortalte at Liu har blitt utsatt for unødvendige lidelser av den kinesiske regjeringen. Torsdag reagerer Kina på Reiss-Andersens uttalelser i kraftige ordelag.

– Uttalelsene til komitéleder Reiss-Andersen forvrenger fakta, bakvasker og inneholder kraftige provokasjoner mot kinesiske styresmakter. Ordene hennes avslører hennes arroganse og fordommer mot Kina. Komitélederen prøver å framstå som en talskvinne for hvordan Kina håndterer menneskerettighetsspørsmål, noe som er latterlig, skriver den kinesiske ambassaden i en uttalelse.

Ber «relevante aktører» bevare det gode forholdet

Norges forhold til Kina frøs til etter at Liu Xiaobo ble tildelt fredsprisen i 2010. Forbindelsene ble normalisert igjen etter at de to landene ble enige om en politisk erklæring, hvor Norge forpliktet seg å respektere Kinas kjerneinteresser.

– Tildelingen av fredsprisen til Liu Xiaobo i 2010 var et grovt overgrep mot Kina og en innblanding i landets interne anliggender, står det i uttalelsen.

Ambassaden poengterer at det tok seks år for forholdet mellom Norge og Kina å komme tilbake til normalen. De skriver at de nå håper «relevante aktører» i Norge vil jobbe for å bevare det gode forholdet.

– Normaliseringen av de bilaterale relasjonene mellom våre to land er et resultat av hardt og godt arbeid, som fortsetter å utvikle seg positivt. Vi håper relevante aktører vil skatte denne positive utviklingen og gjøre mer for å utvikle relasjonen mellom våre to land, i motsetning til å motarbeide den.

Reiss-Andersen: – Ikke et angrep på Kina

Komitéleder Reiss-Andersen forteller til NTB torsdag at hun er forundret over kritikken fra den kinesiske ambassaden.

– Mine uttalelser er et uttrykk for glede over at Liu Xia ble løslatt, og at jeg setter pris på at kinesiske myndigheter tok humanitære hensyn og lot henne reise. Mine uttalelser har ikke vært et angrep på Folkerepublikken Kina, sier hun.

Reiss-Andersen understreker at fredsprisen deles ut i henhold til Alfred Nobels statutter, uavhengig av hva nasjonalstater verden rundt måtte mene om den enkelte pris.

– Den Norske Nobelkomite har stilt seg bak prisvinner Liu Xiaobo, og komiteen stilte seg bak hans ektefelle når hun ble utsatt for straffende tiltak på grunn av sin forbindelse til prisvinneren, forklarer Reiss-Andersen.

(©NTB)