Gå til sidens hovedinnhold

Klart for høytidelig dag

Tirsdag møter et knippe av årets 60.400 ferske førsteklassinger på skolen for første gang. Er din seksåring forberedt?

Bilde med skolesekken på, nye klær og det første møtet med læreren. Denne uken og neste er det skolestart.Tusenvis av elever strømmer til norske utdanningsinstitusjoner. Over 600.000 elever begynner på skolen denne uka.

De ferskeste er førsteklassingene. 30.997 gutter og 29.483 jenter (tall per 1.1.05) er i årets kull, ifølge Statistisk sentralbyrå.

- Vi er opptatt av at seksåringene skal møte en skole der de kan få arbeidsglede og motivasjon. Hver og en lærer i sitt eget tempo, sier leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland.

Utstyr
Butikkene bugner over av fargerike pennaler, det siste innen gode anatomiske sekker og skoledagbøker.

- Elevene bør få en egen skolesekk, men det ikke mye en seksåring har bruk for. De fleste skoler liker å dele ut blyanter som er tykke nok for nybegynnerne på skolen, sier Hjetland, men peker på at flere foreldre liker å kjøpe inn dette utstyret sammen med barna, og gjøre skolestarten til en høytidelig stund.

Ikke lese
Fra og med neste år innføres nye læreplan i skolen. Da skal seksåringen også lære å lese. Det står ikke på planen i dag. Men det innebærer ikke at barna ikke lærer lesing i skolen.

- Det at barna i dag ikke får lov til å lære å lese i første klasse, er bare tull. På noen skoler lærer de det allerede. Vi har ikke finstudert den nye planen, men det er viktig at det er en balanse mellom lek og læring, sier Hjertland.

Men lesekunsten mener utdanningslederen en ikke trenger å bekymre seg for ved skolestart.

- Mange seksåringer kan allerede lese når de begynner på skolen. Andre kan ikke. Noen kan skrive navnet sitt. Dette handler om modenhet og om det å være klar. Det å beherske lesekunsten skjer på ulike tidspunkt i barnets liv, sier hun.

Skolevei
Foruten læring av skolekunnskap, ønsker Hjetland at foreldrene lærer barna sine trafikkregler.

- Det er viktig at de kan grunnleggende regler, så de kommer seg velberget til og fra skolen. Dessuten at foreldrene som kjører barna til skolen på deres første dag, tar hensyn til de som går, sier hun.

Sjef for Utrykningspolitiet, Odd Reidar Humlegård, er bekymret for barna langs skoleveien.

- 1. klassinger er ikke vant til å tolke komplekse trafikksituasjoner, og de kan ofte være svært impulsive og uberegnelige. Ikke alle barn får like god trafikkforståelse og - opplæring hjemme, så her må alle andre trafikkanter virkelig vise hensyn og ta det med ro, oppfordrer Humlegård.

UP vil ha trafikkbetjenter langs skoleveiene for å trygge de myke trafikantene. Og oppfordrer også foreldre til å gå med barna.

- Mange foreldre føler at barnas skolevei er trafikkfarlig, og velger derfor å kjøre sine barn til skolen. Dette fører uvilkårlig til mer trafikk og dermed enda større fare for flere ulykker, påpeker han.

Om lag 17 prosent av barna i Norge tar skolebuss til skolen fordi skoleveien er mer enn fire kilometer lang (to kilometer er grensen for at 1. klasseinger skal få skyss), eller fordi veien er for farlig. Like mange barn blir kjørt i bil av foreldre, slik at samlet blir fire av ti barn kjørt til skolen, ifølge tall fra Trygg Trafikk. Spørreundersøkelse gjennomført av Trafikkøkonomisk institutt (TØI) viser også at mange av barna heller vil gå eller sykle dersom de får velge selv.

Trygg Trafikk oppfordrer foreldre til å legge til rette for at barna kan gå, ved å bruke litt ekstra tid på å gå sammen med barna eller lage følgeordninger der en voksen følger flere barn.

Ulik skolestart
Det er opptil den enkelte kommune å bestemme skolestart. Men fylkene har stort sett samordnet skolestarten. Ifølge Kommunenes Sentralforbund er skolestarten i de ulike fylkene inndelt slik:

16.8: Vest-Agder og Aust-Agder.

17.8: Oslo og Akershus, Telemark. Østfold, Oppland, Rogaland og Hordaland.

18. 8: Hedmark, Buskerud og Møre og Romsdal.

22.8: Nordland, Troms, Vestfold, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

KS har ikke fått oversikt over finnmarksskolene.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto