Utslippsreduksjonen kommer fram i foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag. Oversikten viser også at de samlede utslippene lå 2,4 prosent over nivået fra 1990.

Regnet om til CO2-ekvivalenter var de totale utslippene på 52,4 millioner tonn, og det er nettopp CO2 som utgjør brorparten av dette. Vi slapp ut 35,2 millioner tonn av den mest kjente klimagassen i året som gikk.

Olje- og gassutvinning, samt industri og bergverk er de største kildene til utslipp til luften og sto for henholdsvis 14,7 og 12,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det tilsvarer 28 og 23 prosent.

Deretter følger veitrafikk (8,8 millioner tonn), annen transport (6,6 millioner tonn) og landbruk (4,5 millioner tonn). Hver av disse sektorene står for 8–17 prosent av det totale klimagassutslippet til luft fra norsk territorium.

Gode nyheter

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) understreker at utviklingen er gode nyheter og et resultat av langsiktig og målrettet politikk for å få ned utslippene, spesielt i transportsektoren.

– Reduksjonen av norske klimagassutslipp er betydelig i 2017. Senest i sommer har vi sett dramatiske utslag av klimaendringene i flere deler av verden, og det er nå helt avgjørende at alle land følger opp forpliktelsene i Parisavtalen og bidrar for å få ned utslippene, sier Elvestuen i en skriftlig kommentar til NTB.

Han mener Norge går foran og viser at klimatiltak i transportsektoren nytter.

– Målet fremover er å øke tempoet i arbeidet med å utvikle nullutslippsløsninger og kutte utslipp i alle sektorer, både i Norge og internasjonalt, sier Elvestuen.

Langt over

Men Naturvernforbundet og Natur og Ungdom er langt fra fornøyde og understreker at selv om klimagassutslippene gikk noe ned i fjor, ligger de fortsatt langt over hva jordkloden kan tåle.

– Utslippene våre er altfor høye, og de har vært det lenge. Klimaforskere har lenge advart om at vi må forberede oss på en varmere, villere og våtere fremtid. Men dette er ikke fremtid, det skjer nå, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg i en pressemelding.

– De foreløpige tallene fra SSB viser at det går i sneglefart å få redusert utslippene, og vi er fortsatt langt unna å nå Norges lite ambisiøse klimamål for 2020. Vi trenger derfor kraftige tiltak, blant annet i statsbudsjettet for 2019, som regjeringen legger fram i oktober, understreker Lundberg

– Sommerens ekstremvær har vist oss hvor alvorlig klimakrisen er og vil bli. Klimaminister Elvestuen må få regjeringen ut av handlingslammelsen. Klimaet trenger en krisepakke, sier Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord.

(©NTB)