OSLO (Nettavisen): Lektor ved Oslo Handelsgymnasium, Clemens Saers (65), varsler søksmål og oppreisningskrav på 250.000 kroner mot Oslo kommune etter at han ble angrepet av en av skolens elever i mai 2014. Bakgrunnen for det varslede søksmålet er manglende risikovurdering av den aktuelle eleven, og manglende informasjon om elevens voldshistorikk.

- Ingen ansatte, heller ikke lærere, skal behøve å oppleve den holdning og opptreden som Clemens Saers opplevde fra sin arbeidsgiver, sier Saers' advokat hos Grette, Thorkil H. Aschehoug til Nettavisen.

- Det er helt enkelt vanskelig å forstå at skoleledelsen ikke fant grunn til å informere ham om den sikkerhetsrisiko eleven representerte, sier advokaten.

Ble ikke informert

Saers og hans advokat mener Oslo kommune ved skolens ledelse opptrådte sterkt klanderverdig da Saers ikke ble informert om den skaderisiko den aktuelle eleven representerte. Mannen var ikke en av Saers' elever, men han var elev på skolen og tilhørte klasserommet rett over gangen der Saers underviste. Angrepet skjedde da den da 18 år gamle mannen forsøkte å trenge seg inn i klasserommet der Saers oppholdt seg.

Av søksmålet går det fram at skoledelsen var kjent med at eleven var involvert i flere volds- og trusselepisoder med enkeltelever på skolen. Ved minst to anledninger hadde han opptrådt truende mot skolens øvrige lærere.

Skolen hadde tidligere engasjert vektere i sivil som hadde i oppdrag å følge med på ham på skolens område. Disse vekterne var ikke lenger engasjert da angrepet skjedde.

Opplevde å være i livsfare

Saers selv opplevde at angriperen forsøkte å ta kvelertak på ham og at han var i livsfare. En av jentene som befant seg i klasserommet fikk senere Carnegies bronsemedalje og diplom for å ha grepet inn og stanset angrepet på læreren.

Clemens Saers fikk en alvorlig skade på stemmmebåndet og utviklet posttraumatisk stressdyndrom (PTSD) etter angrepet. Han var sykemeldt i to år før han kom tilbake i jobb. Han er i dag avhengig av mikrofon/høyttaler når han underviser fordi stemmen er så svak. Skaden er definert som yrkesskade.

Saken var oppe i Oslo tingrett i 2015. Her ble mannen dømt til seks måneders fengsel for vold mot læreren og andre episoder med vold, trusler og ordensforstyrrelser.

Nettavisen har tidligere skrevet om vold og trusler mot lærere i Oslo-skolen. I 2013 ble det innrapportert 788 tilfeller. I 2014 var tallet økt til 802. I 2015 skal det ha vært rundt 1000 tilfeller.

- Det er fortsatt tabu blant lærere i Oslo-skolen og snakke om og ta opp vold og trusler, sier Saers til Nettavisen.

- Plikt til å informere lærere

Saers advokat peker i søksmålvarselet på at Oslo kommune som arbeidsgiver har plikt til å holde sine ansatte lærere informert om elever som kan innebære risiko og fare for skade.

Advokat Aschehoug mener det kan trekkes en parallell til arbeidsgivere innen bygg- og anlegg som unnlater å informere ansatte selv om de vet at rekkverket på stillaset er løst eller stillaset ikke er tilstrekkelig sikret.

- Slike unnlatelser vil regelmessig medføre både pålegg fra Arbeidstilsynet og politianmeldelse, selv når det ikke har medført skade, sier Aschehoug. Han mener det er et paradoks at det ikke skjer noen oppfølging av Arbeidstilsynet når en lærer på en videregående skole i Oslo utsettes for en tilsvarende alvorlig unnlatelsessynd, og i tillegg blir hardt skadet.

Etter hendelsen har Saers på generelt grunnlag tatt opp læreres sikkerhet på skolene med Utdanningsetaten. I et brev brev til direktør Astrid Søgnen i mars 2015 ba han etaten sørge for at ansatte ved berørte skoler til enhver tid blir informert om elever som har skadet, eller kan komme til å skade, medelever og/eller lærere.

Utdanningsetaten: - Vil ikke kommentere

Nettavisen har bedt Utdanningsetaten i Oslo kommune om en kommentar til saken og det varslede søksmålet. Kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen svarer at de ikke kan kommentere et prosessvarsel i media.

Clemens Saers sier til Nettavisen at han har måttet tilpasse undervisningen til sitt nye handikap og at han ikke kan bruke stemmen slik han gjorde tidligere. I undervisningen bruker han en liten mikrofon, en mygg, og en høyttaler.

- Tøft å komme tilbake

- Det har vært tøft å komme tilbake i jobb. Fysisk er jeg redusert, og jeg føler at jeg er en kostbar lærer for Oslo-skolen og tenker at de helst ville hatt noen yngre, men elevene er fantastiske og får meg til å føle at jeg er på rett hylle i livet, sier Saers.